Projektai

Įgyvendinami projektai:

Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas

Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui (ICEREG)

Nacionalinio EuroHPC partnerystės kompetencijos centro veiklų įgyvendinimas

Įgyvendinti projektai:

Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas

Hidrologinio monitoringo tinklo optimizavimas ir vystymas

Metrologijos, Radiologijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijų modernizavimas

Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas

Stichinių gamtos reiškinių išankstinio perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos

Paprojektis „Projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studija“

Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas

Institucinis stiprinimas, pasiruošiant modernizuoti Lietuvos meteorologinį tinklą

Pavasario potvynio prognozavimas Nemuno žemupyje

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vandens matavimo stočių tinklo modernizavimas ir plėtra Lielupės upės baseino rajone

Lietuvos institucinių pajėgumų stiprinimas modeliuojant ir prognozuojant oro kokybę

Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas

Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas (Tarnybos metrologijos laboratorijos rekonstrukcija)

Baltijos jūros regiono 2007—2013 m. programos projektas: BALTRAD+