Išplėstinis meteorologinių radarų tinklas Baltijos jūros regione: BALTRAD+

Projektas „Išplėstinis meteorologinių radarų tinklas Baltijos jūros regione: BALTRAD+“ (angl. “An advanced weather radar network for the Baltic Sea Region: BALTRAD+”)

Projektas įgyvendinamas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Baltijos jūros regiono 2007—2013 m. programą. Projekte dalyvauja 11 valstybių: Danija, Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Švedija, Vokietija, Baltarusija, Norvegija, Rusija. Pagrindinis projekto partneris – Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba) yra Lietuvos partneris.

Projekto tikslas: sukurti pažangų meteorologinių radarų tinklą Baltijos jūros regione.

Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondo, Europos kaimynystės ir partnerystės mechanizmo, Norvegijos Karalystės Vyriausybės lėšos bei dalyvių įnašai. Tarnybos dalis Projekte finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (85 proc.) ir Tarnybos (15 proc.) lėšomis. Tarnybos, kaip Lietuvos partnerio, preliminarus biudžetas Projekte – 34.875,00 EUR. Bendras Projekto biudžetas – 1.887.298,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. spalio mėn. — 2014 m. sausio mėn.

Nuorodos

www.baltrad.eu

www.esbendradarbiavimas.lt

www.vrm.lt