Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vandens matavimo stočių tinklo modernizavimas ir plėtra Lielupės upės baseino rajone

Projektas baigtas 2005 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendinus projektą buvo įsteigtos 6 naujos ir modernizuotos 2 jau veikiančios vandens matavimo stotys. Stotyse sumontuota nauja įranga, kuri matuoja vandens lygį bei vandens ir oro temperatūras. Sukaupti duomenys perduodami į centrinę duomenų bazę Vilniuje. Visos naujos ir modernizuotos vandens matavimo stotys veikia gerai, o gaunamų duomenų kokybė visiškai pateisina lūkesčius. Projekto kaštai: ES PHARE lėšos – 364 340 Lt, Tarnybos – 103 845 Lt.