Lietuvos institucinių pajėgumų stiprinimas modeliuojant ir prognozuojant oro kokybę

Nr. 2004/016-925-03-01

Projekto finansavimas: ES Struktūrinių fondų parama (2004 m. ES Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programos lėšos) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

Bendra projekto vertė: 2 640 000 Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006 m. vasario 14 d. – 2007 m. kovo 14 d.

Projekto vykdytojas: Tarnyba.

Paslaugų teikėjas: Suomijos meteorologijos institutas.

Prekių tiekėjas: UAB „Lidivos“ technologijos, UAB „B.G.M.“.

Projekto tikslas – sustiprinti aplinkos oro kokybės modeliavimo pajėgumus teikiant meteorologinius duomenis, reikalingus įvairios skiriamosios gebos aplinkos oro užterštumo dispersijos modeliams. Tarnybos pajėgumai stebėti ir prognozuoti meteorologinius parametrus buvo sustiprinti modernizuojant ir automatizuojant dalį meteorologijos stočių, sukuriant duomenų perdavimo ir apdorojimo sistemas, mokant specialistus. Taip pat įsigyta laboratoriniams ir ekspediciniams matavimams mobilioji laboratorija, aptarnausianti visą Lietuvos teritoriją.