Institucinis stiprinimas, pasiruošiant modernizuoti Lietuvos meteorologinį tinklą

Projektas sėkmingai įgyvendintas 2006 m. birželio 30 d. Projekto tikslas – sustiprinti Tarnybos pajėgumus siekiant pasirengti Lietuvos meteorologijos tinklo modernizavimui. Projektas buvo finansuotas iš 2003 m. PHARE nepaskirstyto institucijų stiprinimo lėšų rezervo. Bendri projekto kaštai – 862 500 Lt. Konkursą laimėjo Suomijos meteorologijos institutas, kuris parengė Lietuvos meteorologijos stočių tinklo plėtros (optimizavimo) programą, automatinių meteorologijos stočių panaudojimo meteorologiniams stebėjimams vadovą ir išmokė specialistus. Taip pat įsigytas superkompiuteris skaitmeninėms orų prognozėms modeliuoti.