Stichinių gamtos reiškinių išankstinio perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Projekto tikslas: sukurti ir įdiegti pažangią informacinę sistemą, paremtą duomenų atnaujinimu realiu laiku, kuri įgalintų efektyviai ir patikimai informuoti atitinkamas valstybės valdymo institucijas, specialiąsias gelbėjimo tarnybas, strateginius ūkio subjektus bei visuomenę apie prognozuojamus stichinius hidrometeorologinius reiškinius tam, kad būtų laiku imtasi priemonių sunkiems padariniams išvengti ar juos sumažinti.

Projekto finansavimas: Norvegijos finansinio mechanizmo parama ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

Bendra projekto vertė: 3,284 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos mėn. – 2011 m. balandžio mėn.

Projekto vykdytojas: Tarnyba.

Įgyvendinant projektą sukurta ir įdiegta stichinių gamtos reiškinių išankstinio perspėjimo sistema. Informacija apie prognozuojamus pavojingus, stichinius ir katastrofinius hidrometeorologinius reiškinius skelbiama Tarnybos tinklalapyje, adresu (Pirmasis puslapis – Paslaugos – Pavojingi reiškiniai): www.meteo.lt/sgrips.php