2024-02-28 | Surastus radiozondus galite grąžinti mums

Pastaraisiais mėnesiais keliose Lietuvos vietovėse buvo surastos baltos dėžutės. Sunerimę dėl galimo šnipinėjimo piliečiai iš karto pranešdavo policijai arba skambindavo mums. Visais atvejais tai buvo meteorologiniai radiozondai. Tiesa, ne visi jie mūsiškiai. Dalis buvo atkeliavę iš kaimyninių valstybių, tačiau visi jie – su šnipinėjimu nesusiję, nepavojingi meteorologiniai prietaisai (dėžutės viduje būna mikroschema su baterija ir išorėje kyšančia antena).

Atmosferos radiozondavimas kartą arba du kartus per parą vykdomas daugelyje pasaulio šalių vienu metu (00:00 ir / ar 12:00 UTC laiku). Tai labai svarbūs matavimai, kurie atliekami norint labai tiksliai sužinoti kokios sąlygos atmosferoje yra iki 25–35 km aukščio. Be tokių reguliariai atliekamų matavimų orų prognozės būtų kur kas mažiau tikslios. Radiozondai skirtinguose atmosferos aukščiuose išmatuoja slėgį, oro temperatūrą, rasos taško temperatūrą, santykinę drėgmę, vėjo greitį ir kryptį. Na o patį radiozondą į orą iškelia vandeniliu arba heliu užpildyta pūslė (meteorologinis balionas).

Nuotraukose: kairėje – radiozondas pririštas prie meteorologinio baliono; dešinėje – radiozondų ieškotojo surastas jau panaudotas radiozondas (paženklintas specialiu lipduku).

Lietuvoje tokie matavimai atliekami 1 kartą per parą (00:00 UTC laiku). Nesunku paskaičiuoti, kad per metus paleidžiamos 365 tokios baltos dėžutės. Daugelis jų nukrenta iki 100–150 km atstumu aplink Kauną. Nemažą dalį jų surenka radiozondų ieškotojai, kuriems tai kaip savotiška pramoga – geolokacinis žaidimas.

Visus radiozondus jau beveik metus specialiu lipduku paženkliname, jog tai yra nepavojingas meteorologinis prietaisas. Suradus tokį reikėtų saugiai išmesti ARBA neatlygintinai perduoti / atsiųsti mums:
1. KAUNE: Kauno meteorologijos stotis. Adresas: Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Kauno r. sav. LT-53367, tel. nr. +370 648 05759
2. VILNIUJE: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM. Adresas: Oršos g. 8, Vilnius LT-09300, tel. nr. +370 648 06572

Nors ne visi radiozondai yra tinkami pakartotiniam panaudojimui, tačiau bent daliai jų pasistengsime suteikti antrą progą ir vėl pakilti į dangų. Jei prietaiso panaudoti nebepavyks, tuomet neveikiantys prietaisai bus atiduoti utilizavimui.

2024-02-22 | To nebuvo dešimtmetį: dėl potvynio atidarytos Kauno hidroelektrinės pralaidos

Kauno hidroelektrinėje (Kauno HE), kurią valdo „Ignitis gamyba“, pirmą kartą per daugiau nei 10 metų dėl potvynio buvo atidarytos pralaidos, kad iš Kauno HE tvenkinio būtų išleidžiamas perteklinis vanduo. Hidroelektrinės pralaidų atidarymas nors retas, bet įprastas procesas – dažniausiai jis vykdomas tuomet, kai vandens debitas yra didesnis už debitą, kurį galima praleisti per hidroagregatus elektros energijos gamybos proceso metu.

Pralaida keletui dienų buvo atidaryta praeitą savaitę. Paskutinis kartas, kai dėl potvynio pakelta Kauno hidroelektrinės pralaida buvo 2013 m.

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje stebimas Kauno hidroelektrinės veiklai naudingas stabilumas: potvyniai išsitęsia laike ir nebėra tokie staigūs. Todėl beveik visas vandens kiekis yra panaudojamas energijos gamybai. Taip pat potvyniai pastaraisiais metais vyksta anksčiau, o jei vandens kiekis per didelis – panaudojamos pralaidos. Palyginimui, per vieną hidroelektrinės agregatą dirbant pilna galia praleidžiama iki 158 kubinių metrų per sekundę (m³/s) vandens. Kadangi Kauno HE yra keturi agregatai, bendrai per juos praleidžiama 580–632 m³/s vandens. Šiuo atveju per visus agregatus buvo leista apie 600 m³/s, o per pralaidą dar – 140 m³/s vandens kiekis.

Pabrėžtina, kad nors dėl potvynių per Kauno HE praleidžiamas didesnis vandens kiekis negu įprastai, tai neturi reikšmingos įtakos vandens kiekiui žemupyje.

Nuotrauka: „Ignitis gamyba“. Kauno hidroelektrinės pralaida; Grafikas: vandens lygio svyravimai Nemune ties Kaunu. Grafike galite matyti dėl Kauno HE darbo vykstančius vandens lygio šuolius.

Pralaidos atidaromos dviem atvejais

Pasak bendrovės atstovo, paprastai hidroelektrinėje dažniausiai pasitaiko du scenarijai, kurių metu būtų priimamas sprendimas atidaryti pralaidas.

„Pirmas atvejis, kai atidaromos pralaidos yra susijęs su per dideliu vandens kiekiu Kauno HE tvenkinyje. Taigi, kai vandens kiekis yra didesnis nei jo kiekis sunaudojamas gamybai ir lygis tvenkinyje pasiekia viršutinę leistiną ribą, pralaidos atidaromos siekiant stabilizuoti vandens lygį. Būtent šis atvejis ir buvo stebimas praėjusią savaitę. Kitu atveju pralaidos atidaromos tuomet, kai hidroelektrinės agregatai visiškai sustabdomi. Tuomet pralaida pakeliama, kad praleistų gamtosauginį debitą, kuris būtinas upės poreikiams“, – sako „Ignitis gamybos“ gamybos tarnybos vadovas Darius Kucinas.

Hidroelektrinė rekonstruota ir atnaujinta

Kaip teigia bendrovės atstovas, 2010 m. buvo baigti Kauno hidroelektrinės rekonstravimo darbai, kuriuos atlikus padidėjo elektrinės patikimumas ir efektyvumas. Taip pat sumažėjo KHE techninės priežiūros sąnaudos ir buvo užtikrintas saugus aptarnaujančio personalo darbas pagal ES direktyvas. Rekonstrukcijos metu įdiegta naujausia įranga užtikrina sėkmingą hidroagregatų paleidimą ir energetinės sistemos atstatymą tuo atveju, jei šalies energetinėje sistemoje įvyktų totalinė avarija. Visuotinės avarijos atveju įsijungti pajėgi ne tik Kauno HE, bet ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.

„Ignitis gamyba“ pranešimas spaudai

2024 m. vasario mėnesio antrasis dešimtadienis

Vasario antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 1,7 °C (teigiama 4,2° anomalija). Visoje šalyje temperatūra buvo teigiama, išskyrus rytinį šalies pakraštį, kur buvo -0,3 °C (teigiama 3,8° anomalija). Kitur rytinėje dalyje temperatūra buvo 0,0–1,0 °C (teigiama 4,0° anomalija), pietvakarinėje ir vakarinėje dalyje 2,0–3,3 °C (teigiama 3,0–5,1° anomalija), likusioje šalies dalyje 1,0–2,0 ° (teigiama 3,9–4,5° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra 12,2 °C išmatuota 16 d. Pagėgiuose – tai naujas šios paros aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Žemiausia nukrito iki -8,3 °C 19 d. Dūkšte.

1 pav. Vasario mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį vasario dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 14,1 mm (0,9 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių kiekis buvo 5–15 mm (0,4–1,1 SKN), daugiausiai kritulių iškrito Vakarų Lietuvoje ir Kazlų Rūdoje 20–26 mm (1,1–1,5 SKN), kitur 15–20 mm (0,8–1,4 SKN) (2 pav.). Didžiausias kritulių kiekis registruotas Nidoje 25,1 mm, mažiausias – Vilniuje, 6,3 mm.

2 pav. Vasario mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Naktį iš vasario 19 į 20 d. pasnigo visoje šalyje, daugiausia – Pietų Lietuvoje. Tačiau vietomis šiauriniuose rajonuose sniego danga buvo nesusidariusi arba sniego buvo labai nedaug. Kitur jos storis buvo 1–8 cm, storiausia –  Švenčionyse (16 cm) ir Puvočiuose (8 cm).

3 pav. Sniego dangos storis vasario 20 d.

Vasario antrąjį dešimtadienį vidutinė Saulės spindėjimo trukmė Lietuvoje buvo 12,6 val. (0,6 SKN). Trumpiausiai Saulė švietė Klaipėdoje 8,1 val., ilgiausiai – Lazdijuose, 17,9 val. (4 pav.).

4 pav. Vasario mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Šio dešimtadienio pradžioje įšalas daugelyje šalies rajonų plonėjo, o vietomis dirvožemis nebuvo įšalęs per visą dešimtadienį. Dešimtadienio pabaigoje, kai kuriuose šalies rajonuose įšalas siekė nuo 2 iki 6 cm storio.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 0–3 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje laikėsi apie 0 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–1 °C.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį vasario mėnesio dešimtadienį (371 DU1) buvo vidutiniškai 2 % mažesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (377 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (423 DU) fiksuota 13 d., o mažiausia 18 d. (320 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų vidurkių buvo atitinkamai 14 % ir -15 %.


11 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas

2024-02-15 | Orų sąlygos Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo dieną

1918 m. vasario 16 d. 11 val. ryte Lietuvos Tarybos nariai susirinko Lietuvos draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto patalpose, dabartiniuose Signatarų namuose (Pilies g. 26, Vilnius). Pirmininkaujant J. Basanavičiui pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, kuri atsižada visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tai, kad Signatarų namai tapo formalios Lietuvos laisvės lopšiu, didžiąja dalimi nulėmė ir orų sąlygos. 1918 metų vasario mėnuo prasidėjo nors ir apniukusiais, tačiau šiltais orais – maksimali oro temperatūra neretai perkopdavo 0 °C (aukščiausia užfiksuota vasario 9 dieną +3,7 °C). Tokius orus nulėmė cikloninė cirkuliacija, kuri atnešė mišrius ir lietaus pavidalo kritulius. Sniego danga, susidariusi sausio mėnesį, ištirpo dar per pirmąjį vasario dešimtadienį ir atsinaujino tik mėnesio viduryje orams atšalus. Šalti pradėjo vasario 14 dieną, kai ėmė kilti oro slėgis dėl atkeliaujančio galingo anticiklono (didžiausias Vilniuje užfiksuotas atmosferos slėgis 1043,5 hPa). Vasario 14 dieną minimali oro temperatūra jau siekė -6,3 °C ir toliau vis labiau šalo.

Vasario 16-osios rytas Vilniuje prasidėjo tikru šalčiu – minimali oro temperatūra buvo nukritusi iki -17,0 °C, tvyrojo rūkas, kiek vėliau – migla, buvo pastebimas šerkšnas. Sniego tądien nebuvo daug, vos 3 cm storio danga klojo žemę. Vis dėlto, oras buvo ramus, vyravo tyka. Artėjant pietų metui oro temperatūra kiek pakilo ir 14 val. termometro stulpelis jau rodė -8,2 °C, rūkas išsisklaidė ir pasirodė Saulė, kuri tą dieną džiugino net 6 valandas. Per visą parą visai neužfiksuota kritulių, pūtė nestiprus (apie 1 m/s) šiaurės rytų krypties vėjas. Vidutinė paros oro temperatūra vasario 16-ąją siekė -13,3 °C ir tai net 9,4 laipsnio šalčiau palyginti su dabartinėmis klimato sąlygomis (su vasario 16-tos dienos standartine klimato norma (1991–2020 m. oro temperatūros vidurkis).

Remiantis istoriniais šaltiniais, Lietuvos Tarybos posėdžiai paprastai vykdavo J. Basanavičiaus kabinete (Lietuvių mokslo draugijoje, Aušros Vartų g.), tačiau stipriai atšalus buvo nebeįmanoma ten rinktis, mat daktaras beveik nekūrendavo krosnies. Manoma, jog neapsikentę Tarybos nariai nusprendė susirinkti Komiteto patalpose Pilies gatvėje. Pasak istoriko R. Klimavičiaus, jei ne šaltis ir J. Basanavičiaus taupumas, galbūt šiandien Signatarų namais vadintume pastatą, esantį ne dabartinėje Pilies, bet Aušros Vartų gatvėje.

Taigi, 1918 m. vasario 16-ąją Signatarų namuose, į kuriuos persikėlė sušalę būsimieji signatarai, įvyko du Lietuvos Tarybos posėdžiai: vienas jų apie vidurdienį, kitas – vakarop. Nepriklausomybės Aktas buvo priimtas per pirmąjį posėdį, apie 13 val.


Faktai apie vasario 16-osios orų sąlygas (šią dieną buvę visko)

Vidutinė viso šimtmečio vasario 16-osios oro temperatūra Vilniuje -5,1 °C. Tačiau įvairiais metais ji kito nuo -26,2 °C minimalios (1947 m.) iki +9,7 °C maksimalios (1925 m.) oro temperatūros. Skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios šios dienos oro temperatūros yra net 35,9 °C.

Šiltesnis laikotarpis prasidėjo 1925 m. ir tęsėsi iki 1939 m. Šiuo laikotarpiu orai neretai priminė šiandienines orų sąlygas. Oro temperatūra 1925 m. vasario 16 d. buvo pakilusi net iki +9,7 °C. Tokiomis dienomis ir sniego danga neklodavo žemės arba buvo labai menka ir tesiekdavo 2–5 cm. Simboliška, bet nuo 1940 metų prasidėjo šaltasis periodas, kuris tęsėsi iki 1987 metų, kuomet prasidėjo įvykiai galop nulėmę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metais.

Vidutinės oro temperatūros Vilniuje 10 metų slankusis vidurkis, 1913–2017 m.

1940 m. vasario 16 d. oro temperatūra buvo nukritusi net iki -22,1 C, žemę klojo 38 cm sniego danga ir vis snigo… Prasidėjus 5 dešimtmečiui šalčiai mūsų krašte ėmė vyrauti. Tokių itin žvarbių vasario 16-ųjų buvo užfiksuota ir vėlesniais metais (1942, 1947, 1954, 1962, 1964, 1978, 1979, 1984, 1985 m.), kai oro temperatūra nukrisdavo iki -15,0 °C ir dar žemiau. Šiuo šaltu laikotarpiu gausu buvo ir sniego – sniego danga dažnai pasiekdavo net ir 30–40 cm. Storiausia sniego danga buvo 1970 m. vasario 16 d., kuomet užaugo iki 48 cm. Ne veltui sniegas siejasi su atšiauriu sąstingio laiku, kuomet ir Lietuvai niekaip nepavyko išsivaduoti iš ją apėmusios priespaudos. Vis dėlto, po atšiauraus laikotarpio nuo 1987 metų vasario 16 dienomis pradėjo jaustis tikras Nepriklausomybės pavasaris. Neretai vasario 16 d. oro temperatūra perkopdavo 0 °C, o kartais siekdavo net 6–7 °C šilumos, kaip antai 1995, 1998, 2001, 2019, 2020, 2022 metais.

Iš 100 metų (1918–2017 m. laikotarpiu), 10 metų vasario 16-osios dienų temperatūra nenukrito žemiau 0 °C ir visą parą buvo teigiama, o 68 dienas – per visą parą nepakilo aukščiau nulio ir laikėsi neigiama.

Oro temperatūra gali būti kontrastinga ne tik įvairiais metais, tačiau ir tą pačią dieną skirtinguose regionuose. Per šimtą metų šalčiausia vasario 16-ąją Lietuvoje buvo 1964 m. Lazdijuose, kai oro temperatūra nukrito iki -30 °C., tačiau tą pačią dieną Vilniuje temperatūra nukrito tik iki -17,8 °C.

Iš 100 vasario 16-ųjų (1918–2017 metais) 57 dienos buvo su krituliais – snigo, krito šlapdriba ar lijo lietus, ir net 87 dienas žemę dengė sniegas. Vidutiniškai vasario 16 d. Vilniuje iškrenta apie 2 mm kritulių ir žemė būna užklota 14 cm sniego dangos sluoksnio. Daugiausiai kritulių iškrito 1957 m. – 11,5 mm. Klimato kaita vyksta ir per Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Per 100 metų vasario 16-ają minimali oro temperatūra pakilo 2 °C, maksimali 1 °C, o sniego dangos storis sumažėjo 2 cm. Tokios tendencijos leidžia daryti išvadą, kad antrą Lietuvos šimtmetį švęsime dar šiltesnėmis klimato sąlygomis.

Na o kokie orai bus šiemet galite sužinoti kasdien atnaujinamoje orų prognozėje, kurią rasite čia.

Parengė: LHMT Klimato ir tyrimų skyrius
(Pirmą kartą tekstas buvo publikuotas 2018 metais vasario 16-osios 100-mečio proga)

2024 m. vasario mėnesio pirmasis dešimtadienis

Vasario pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 0,4 °C (teigiama 3,5° anomalija). Šiaurės rytinėje pusėje oro temperatūra buvo švelniai neigiama, pietvakarinėje – teigiama. Šalčiausia buvo šiaurės rytiniame pakraštyje, -2,6…-2,0 °C (teigiama 3,2° anomalija), kitur šiaurės rytinėje šalies pusėje -1,0… 0,0 °C (teigiama 2,8–3,5° anomalija). Pietvakarių Lietuvos kraštiniuose rajonuose registruota 1,0–2,3 °C temperatūra (teigiama 3,0–4,4° anomalija), kitur – 0,0–1,0 °C (teigiama 3,5–4,4° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra 8,0 °C išmatuota 3 d. Kybartuose, žemiausia -12,9 °C – 8 d. Molėtuose.

1 pav. Vasario mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Pirmąjį vasario dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 24,6 mm (1,6 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių kiekis buvo 15–30 mm (1,1–2,2 SKN), mažiausiai kritulių registruota šiaurės rytiniame pakraštyje – 8–15 mm (0,6–0,9 SKN), gausiausiai kritulių registruota pačiame pietvakariniame pakraštyje, vietomis Rytų Lietuvoje, Pagėgių–Plungės ir Birštono–Kazlų Rūdos apylinkėse bei Jonavoje, 30–40 mm (1,7–2,5 SKN) (2 pav.). Dešimtadienio mažiausias kritulių kiekis registruotas Biržuose (8,8 mm), didžiausias – Kazlų Rūdoje – 40 mm.

2 pav. Vasario mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Paskutinę dešimtadienio dieną Pietų ir Vakarų Lietuvoje sniego danga buvo iki 3 cm, vietomis ji buvo visai ištirpusi. Storiausia išsilaikė rytiniame ir šiauriniame pakraščiuose:  Švenčionyse 25 cm, Tauragnuose 18 cm, Tabokinėje 15 cm, Akmenėje 14 cm, kitur – 3–12 cm.

3 pav. Sniego dangos storis vasario 10 d.

Vasario pirmąjį dešimtadienį vidutinis Saulės spindėjimo laikas Lietuvoje buvo 16,5 val. (0,8 SKN): nuo 8,2 val. Telšiuose iki 27,5 val. Utenoje (4 pav.).

4 pav. Vasario mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Pirmosiomis dešimtadienio dienomis įšalas daugelyje šalies rajonų plonėjo, o Biržų, Varėnos ir Vilniaus apylinkėse įšalas nuo paviršiaus buvo atitirpęs iki 5 cm. Tačiau Panevėžyje ir Šiauliuose įšalas nesusidarė per visą šį dešimtadienį. Pirmojo dešimtadienio pabaigoje storiausias įšalas buvo matuojamas Vilniuje, kur buvo įšalę iki 18 cm. Kituose šalies rajonuose įšalusio dirvožemio storis buvo labai nevienodas – nuo 1 cm Utenoje iki 10 cm Raseiniuose.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 0–2 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje laikėsi apie 0 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–1 °C.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS pirmąjį vasario mėnesio dešimtadienį (386 DU1) buvo vidutiniškai 5 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (367 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (437 DU) fiksuota 4 d., o mažiausia 6 d. (347 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkių buvo 20 % ir -6 %.


11 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.

2024-02-05 | Lietuvos orų istorija: prieš 12 metų užfiksuotas paskutinis speigas

Lygiai prieš 12 metų, 2012 m. vasario 2–5 dienos buvo vienos šalčiausių Lietuvos stebėjimų istorijoje. Į šalį ir visą regioną plūstelėjo ypač šalta arktinė oro masė. Tuomet paskutinį kartą mūsų šalies teritorijoje buvo išmatuota <-30 °C oro temperatūra (t. y. stichinis meteorologinis reiškinys – speigas).

Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje ir Varėnoje 2012 m. vasario 2, 4 ir 5 d. oro temperatūra nukrito žemiau -30 °C. Šalčiausia buvo Ukmergėje (-31,3 °C) bei Varėnoje (-30,9 °C) (žr. žemėlapyje).

Žemėlapyje – 2012 m. vasario 2–5 d. laikotarpiu išmatuota žemiausia oro temperatūra. Šalia išmatuotos reikšmės nurodyta ir data, kadangi ne visoje šalyje šalčio pikas buvo pasiektas vasario 5-ąją.

Tuomet užfiksuoti net trys iš eilės šalčio rekordai:
❌Vasario 2-ąją Varėnoje šalo iki -30,4 °C, tačiau iki rekordo pritrūko (-32,1 °C, Varėna, 1970-02-02);
✅Vasario 3-ąją Varėnoje temperatūra nukrito iki -29,3 °C;
✅Vasario 4-ąją Varėnoje šalo net iki -30,9 °C;
✅Vasario 5-ąją Ukmergėje fiksuota net -31,3 °C.

Paskutinį kartą dar šalčiau nei prieš 12 metų buvo tik 2003 m. sausį, tuomet žemiau -30 °C nukrito net 7 meteorologijos stotyse (iš 18 pagrindinių), o dar 3 – nedaug trūko iki formalios speigo ribos.

Parengė: meteorologas Gytis Valaika

2024 m. sausio mėn. apžvalga

Sausio mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo -4,1 °C (neigiama 1,2° anomalija): nuo -3,0…-1,0 °C (neigiama 0,2–1,0° anomalija) vakariniame pakraštyje ir Kybartuose iki -6,5…-5,0 °C šiaurės rytinėje šalies dalyje (neigiama 2,0–2,1° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 2,8–6,8 °C, žemiausia buvo nukritus iki -28,0…-16,6 °C. Aukščiausiai oro temperatūra pakilo sausio 30 d. Kybartuose, iki 6,8 °C, šalčiausia buvo 8 d. Zarasuose, -28,0 °C.

1 pav. Sausio mėnesio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 43,5 mm (0,8 SKN). Didžiojoje šalies dalyje buvo registruota 15–45 mm kritulių (0,5–0,9 SKN). Daugiau kritulių teko pietrytiniam pakraščiui ir Vakarų Lietuvai bei kai kuriems Pietų Lietuvos rajonams, 45–80 mm (0,8–1,2 SKN) (2 pav.). Mažiausiai kritulių iškrito Joniškyje (16,5 mm), daugiausiai – Rietave (77,4 mm) ir Vėžaičiuose (72,8 mm). Sausio 19 ir 24 d. vietomis Žemaitijoje registruoti pavojingų1 kritulių atvejai.

2 pav. Sausio mėnesio kritulių kiekis

Trečiąjį dešimtadienį dėl gana šiltų orų sniegas sparčiai tirpo. Paskutinę mėnesio dieną sniego danga buvo išsilaikiusi tik Rytų Lietuvoje bei Laukuvoje ir Raseiniuose (1–16 cm). Storiausia danga buvo Švenčionyse (16 cm) ir Rokiškyje (11 cm).

3 pav. Sniego dangos storis sausio 31 d.

Sausio mėn.  Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 37,2 val. (0,9 SKN): nuo 29,5 val. Utenoje iki 46,8 val.  Kybartuose (3 pav.).

4 pav. Saulės spindėjimo trukmė sausio mėnesį

Didžiausias vėjo greitis siekė 14,0–21,1 m/s. Didžiausi vėjo greičiai registruoti Ventėje: 12 d. 21,1 m/s ir 25 d. 20,5 m/s.

Mėnesio pradžioje įšalas sparčiai formavosi visoje Lietuvoje. Daugelyje šalies rajonų dirvožemiai buvo įšalę 11–18 cm, o Telšiuose ir Biržuose iki 20–24 cm.  Antrąjį sausio mėnesio dešimtadienį įšalas beveik nekito, didžiojoje šalies dalyje įšalas buvo matuojamas 10–20 cm storio. Ploniausias įšalas buvo Ukmergės rajone ir siekė 2 cm. Trečiąjį mėnesio dešimtadienį, šiek tiek šylant orams daugelyje šalies rajonų dirvožemio sluoksnis ėmė sparčiai plonėti, o dešimtadienio pabaigoje Šilutėje, Kybartuose ir Panevėžyje įšalas visiškai ištirpo. Tačiau Biržuose ir Vilniuje įšalęs dirvožemių sluoksnis siekė 23–24 cm. Kituose šalies rajonuose įšalo storis labai skyrėsi – nuo 1 cm Kaune ir Ukmergėje iki 12 cm Varėnoje.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje krito iki -5…1 °C, žemiausia šiame gylyje daug kur krito iki -6…1 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki -3…1 °C.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (337 DU2) Kauno MS sausio mėnesį (neįtraukiant 21 d. duomenų dėl spektrofotometro programos sutrikimo) vidutiniškai tik 1 % buvo mažesnis ir atitiko daugiametį (1993–2022 m.) vidurkį (340 DU). Šį mėnesį išmatuotas BOK pasižymėjo pavojingai sumažėjusiomis reikšmėmis. Mažiausi BOK buvo registruojami pirmą ir antrą dešimtadienį. Pavojingai sumažėjęs BOK  šį mėnesį buvo fiksuojamas 2 kartus – 10 d. (245 DU) ir 11 d. (264 DU), atitinkamai 25 ir 22 % žemesnis už šių dienų daugiametį vidurkį, tačiau daugiametę sausio mėnesio žemiausia reikšmę (224 DU, kuri išmatuota 2020.01.26 d.) viršijo 9 % (10 d.) ir 18 % (11 d.). Taip pat 10 ir 11 d. išmatuotos BOK reikšmės pagerino buvusius šių parų minimumo rekordus, antroje vietoje palikusius (273 DU, 1993-01-10 d.) ir (275 DU, 2021-01-11 d.).

Aukščiausios BOK reikšmės buvo fiksuojamos antro ir trečiojo dešimtadienio dienomis – 20 d. (405 DU) bei 25 d. (391 DU). Šių parų nuokrypis nuo daugiametės maksimalios sausio mėnesio reikšmės (512 DU, 2023-01-19 d.) atitinkamai yra 21 ir 24 % mažesnis.

4 pav. Ozono kiekio kaita (DU) Kauno MS sausio mėnesį

Vidutinis mėnesio vandens lygis buvo 1–146 cm aukštesnis už sausio mėnesio vidutinį daugiametį vandens lygį. Tik Nemune ties Druskininkais vidutinis mėnesio vandens lygis buvo 39 cm žemesnis.

Pirmosiomis sausio mėnesio dienomis buvo stebimas besibaigiantis atodrėkio ir lietaus sukeltas poplūdis upėse, vandens lygis tolygiai krito ir atkeliavus žiemiškiems orams, vandens telkiniuose pasirodė ledo reiškiniai. Ižas, priekrantės ledas, ledonešis upėse stebėti nuo sausio 2 dienos, kai kur išliko iki mėnesio pabaigos. Užšalo ežerai ir Kuršių marios. Sausio 18–24 dienomis ledo storis Kuršių mariose siekė 18–20 cm.

Trečiojo dešimtadienio metu prasidėjus atodrėkiui pradėta stebėti trečioji žiemos poplūdžio banga. Didesnis vandens lygio kilimas buvo stebimas vakarinėje, šiaurės vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje. Per parą vandens lygiai buvo pakilę nuo pusės metro iki 150 cm. Nauji maksimalūs vandens lygiai užfiksuotas sausio 25–29 dienomis Akmenoje–Danėje ties  Kretinga 430 cm (buvęs 382 cm), Akmenoje–Danėje ties Klaipėda 292 cm (buvęs 244 cm), Šyšoje ties Šilute 413 cm (buvęs 351 cm), Minijoje ties Priekule 575 (buvęs 545 cm), Klaipėdos kanale ties Lankupiais 818 cm (buvęs 749 cm), Nemune ties Šilininkais 478 cm (buvęs 461 cm). Nuo sausio 29 dienos vandens lygis pamažu pradėjo kristi.

Sausio mėnesį stichinis vandens lygis stebėtas Leitės upėje ties Kūlynais, Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne, Gėgėje ties Plaškiais, Nemune ties Panemune, Šyšoje ties Šilute, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda ir Minijoje ties Priekule.

Vidutinis sausio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 41 cm aukštesnis nei šio mėnesio vidutinis daugiametis vandens lygis. Ežeras buvo užšalo sausio 6 d. Storiausias 18 cm ledas stebėtas paskutinę mėnesio dieną.

5 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse sausio mėnesį
6 pav. Sausio mėnesio upių būklė

Plačiau apie sausio mėnesio sąlygas skaitykite čia


1smarkus lietus, mišrūs krituliai – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49,9 mm kritulių.

2 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.

2024 m. sausio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Sausio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 0,5 °C (teigiama 4,3° anomalija). Vėsiausia buvo rytiniame šalies pakraštyje -2…-1 °C (teigiama 4,0° anomalija), didžiojoj šalies dalyje buvo -1…1 °C (teigiama 4,0–4,6° anomalija), Vakarų ir pietvakarių Lietuvoje 1–2 °C (teigiama 3,6–5,2° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra 6,8 °C išmatuota 30 d. Kybartuose, žemiausia -20,1 °C 21 d. Ukmergėje.

1 pav. Sausio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Trečiąjį sausio dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 16,1 mm (0,9 SKN). Vidurio Lietuvos šiauriniuose rajonuose, Kalvarijos, Marijampolės, Elekrėnų ir Dūkšto apylinkėse kritulių kiekis neviršiko 10 mm (0,4–0,6 SKN), didžiojoje šalies dalyje kritulių iškrito 10–20 mm (0,6–1,1 SKN), Žemaitijoje registruota daugiausiai kritulių, 20–36 mm (1,0–1,3 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių registruota Vėžaičiuose 35,7 mm, mažiausiai – Pakruojyje (4,6 mm) ir Joniškyje (4,7 mm). Sausio 24 d. registruoti pavojingi1 krituliai Vėžaičiuose ir Plungėje.

2 pav. Sausio mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis

Trečiąjį dešimtadienį sniegas sparčiai tirpo, paskutinę mėnesio dieną sniego danga buvo išsilaikiusi tik Rytų Lietuvoje bei Laukuvoje ir Raseiniuose (1–16 cm). Storiausia danga buvo Švenčionyse (16 cm) ir Rokiškyje (11 cm).

3 pav. Sniego dangos storis sausio 31 d.

Sausio trečiąjį dešimtadienį vidutinis Saulės spindėjimo laikas Lietuvoje buvo 10,4 val. (0,6 SKN): nuo 6,7 val. Utenoje iki 16,4 val. Kybartuose (4 pav.).

4 pav. Sausio mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Trečiąjį sausio dešimtadienį įšalęs dirvožemio sluoksnis daugelyje šalies rajonų sparčiai plonėjo, o Šilutėje, Kybartuose ir Panevėžyje įšalas visiškai ištirpo. Tačiau storas įšalo sluoksnis šio dešimtadienio pabaigoje buvo išmatuotas Biržuose ir Vilniuje – čia buvo įšalę 23–24 cm. Kituose šalies rajonuose įšalo storis labai skyrėsi – nuo 1 iki 12 cm. Ploniausias 1 cm įšalas dešimtadienio pabaigoje buvo Kaune ir Ukmergėje.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 0–1 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje krito iki -1…1 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki -1…1 °C.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (374 DU2) Kauno MS trečiąjį sausio mėnesio dešimtadienį (išskyrus 21 d. dėl spektrofotometro programos sutrikimo) buvo vidutiniškai 7 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (349 DU). Šiomis dienomis (išskyrus 21 d.) fiksuotos BOK reikšmės viršijo daugiamečius vidurkius. Aukščiausia BOK reikšmė išmatuota 25 d. (391 DU), kurios nuokrypis nuo daugiamečio šios paros BOK vidurkio (352 DU) sudarė 11 %. Mažiausias BOK registruotas 24 d. (355 DU), artimas šios dienos daugiamečiui vidurkiui.


1pavojingi krituliai – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

2 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.

2024-02-01 | Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai vadovaus R. Valančiauskas

Nuo vasario 1 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriumi laimėjęs konkursą pradeda dirbti inovacijų vadybos specialistas Ričardas Valančiauskas.

„Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovas turės plėsti meteorologinių ir hidrologinių duomenų atvėrimą, skatinant verslą ir mokslą jais aktyviau remtis, šviesti visuomenę, didinti jos informuotumą apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir ekstremaliųjų reiškinių rizikas“, – sako R. Valančiauską paskyręs į pareigas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba teikia patikimą meteorologinę ir hidrologinę informaciją, reikalingą Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir valstybės tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti, mažinant neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui.

Taip pat rengia rengia meteorologines, hidrologines, jūrines hidrometeorologines, ultravioletinės saulės spinduliuotės ir karščio indekso bei vėjo žvarbumo prognozes, įspėja apie gaivalines nelaimes, stichinius, katastrofinius reiškinius ir staigius orų pokyčius, bendrojo ozono sluoksnio nykimą, paviršinio vandens objektų hidrologinį režimą, orus, klimato kaitą, jo įtaką aplinkai, ūkio veiklai.

„Pagrindinė mano vizija – tarnybos veiklos efektyvumo didinimas, teikiamų paslaugų kokybės bei tikslinių duomenų naudotojų plėtra, ypač skatinant naujų technologijų vystymą ir taikymą hidrometeorologijos srityje. Tam būtini gerai valdomi pokyčiai, užtikrinantys įstaigos tikslų, procesų ir išteklių sustygavimą. Tikiu, kad savo kompetencija ir patirtimi padėsiu tarnybai prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos ir atliepti jai keliamus lūkesčius“, – teigia R. Valančiauskas.

Naujasis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovas yra baigęs viešojo administravimo bakalauro ir teisės magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete, įgijęs inovacijų vadybos magistro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Pastaruosius ketverius metus R. Valančiauskas dirbo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje Inovacijų departamento direktoriumi. Prieš tai darbavosi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, Kauno apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamente.

R. Valančiauskas turi daugiau nei 13 metų patirtį inovacijų ir verslo plėtros skatinimo srityje, yra sukaupęs kompetenciją inovacijų vystymo ir diegimo, inovacijų procesų valdymo klausimais. Jam teko atstovauti Lietuvai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), Europos Komisijoje, Europos kosmoso agentūroje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (NATO) ir kt. 2018 m. jis pirmininkavo Europos inovacijų agentūrų tinklui TAFTIE.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): aplinkos ministras Simonas Gentvilas, naujasis LHMT direktorius Ričardas Valančiauskas, LHMT laikinoji vadovė Vida Ralienė ir viceministras Kęstutis Šetkus.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovas skiriamas 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar 5 metams.

Parengė: Aplinkos ministerija