2024 m. kovo mėnesio antrasis dešimtadienis

Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 3,3 °C (teigiama 2,5° anomalija): nuo 2,4–2,9 °C Žemaičių aukštumoje ir Lazdijų apylinkėse (teigiama 1,8–2,3° anomalija) iki 3,5–4,0 °C Vakarų ir Pietvakarių Lietuvos pakraštyje ir Šiaurės, Vidurio Lietuvoje (teigiama 1,9–3,2° anomalija). Likusioje šalies dalyje – 3,0–3,4 °C (teigiama 1,5–3,2° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota kovo 16 d. Varėnoje, 14,1 °C – tai naujas šios dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Žemiausia oro temperatūra, -6,5 °C, registruota 11 d. Dūkšte.

1 pav. Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrojo kovo dešimtadienis buvo sausas, vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo tik 5,4 mm (vos 0,4 SKN). Daugiausiai kritulių iškrito nedideliame ruože Vakarų Lietuvoje (8,1–12 mm, 0,5–0,7 SKN), o daugiausiai kritulių registruota Nidoje (15,6 mm, 1 SKN). Rytinėje, šiaurės rytinėje dalyje iškrito mažiausias kritulių kiekis, 0,1–3,6 mm (,01–0,26 SKN), o likusioje 3,9–7,8 mm (0,3–0,65 SKN). (2 pav.).

2 pav. Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Kovo antrasis dešimtadienis buvo mažiau saulėtas nei įprastai. Saulė Lietuvoje vidutiniškai švytėjo 27 val. (0,6 SKN): nuo 17,2 val. Šilutėje iki 46 val. Dūkšte. (3 pav.).

3 pav. Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Pirmomis antrojo dešimtadienio dienomis šylant orams baigė tirpti ir paskutiniai įšalę dirvožemiai Rytų ir Pietų Lietuvoje. Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 3–5 °C, žemiausia šiame gylyje krito iki -2….1 °C aukščiausia temperatūra šiame gylyje kilo iki 6–10 °C, o Dūkšte sušilo net iki 17 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–2 °C, o aukščiausia kilo iki 5–9 °C.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (383 DU1) Kauno MS antrąjį kovo mėnesio dešimtadienį (išskyrus 13 d. dėl spektrofotometro programos sutrikimo) buvo vidutiniškai 2 % mažesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (390 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (451 DU) fiksuota 18 d., o mažiausia 14 ir 15 d. (333 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK rezultato sudarė 17 % (18 d.), -17 % (14 d.) ir -16 % (15 d.).

1 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.