Planavimo dokumentai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024-ųjų metų veiklos planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023-ųjų metų veiklos planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-ųjų metų veiklos planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021-ųjų metų veiklos planas. PDFADOC
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020-ųjų metų veiklos planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-ųjų metų veiklos planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018-ųjų metų veiklos planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-ųjų metų veiklos planas. PDF

Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020 metų veiksmų planas. PDF

Aplinkos ministerijos 2022-2024-ųjų metų strateginis veiklos planas.
Aplinkos ministerijos 2021-2023-ųjų metų strateginis veiklos planas.
Aplinkos ministerijos 2020–2022-ųjų metų strateginis veiklos planas.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2023 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2022 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės ir vandens būklės stebėjimų srityje 2021 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės ir vandens būklės stebėjimų srityje 2020 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2019 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos vandens būklės stebėjimų srityje 2019 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2018 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2017 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių vandens būklės stebėjimų srityje 2017 metų planas. PDF

Veiklos ataskaitos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2019 metų aviacijos srities veiklos ataskaita. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita. PDF

Socialinės atsakomybės ataskaita