Biudžeto ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-31 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-12-31 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-30 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-30 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-03-31 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-31 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-30 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-30 ADOC
LHMT Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31 ADOC
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos. ADOC
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos. ADOC
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos. ADOC
2020 m. mokėtinų sumų ataskaita ADOC
2020 m. I ketvirčio. mokėtinų sumų ataskaita ADOC
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos. PDF
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos. PDF
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos. PDF