Socialinė atsakomybės ataskaita

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LHMT) socialinės atsakomybės ataskaita


Mieli skaitytojai,

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos kurdama tvarius tinklus tiek įstaigos viduje tarp darbuotojų, tiek išorėje Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, teikdama patikimą informaciją apie orus ir vandenis, operatyviai informuodama visuomenę apie pavojingus hidrometeorologinius reiškinius, savo darbu prisideda prie žmonių gyvybių ir turto išsaugojimo.

Socialinės atsakomybės principų taikymas mūsų organizacijoje didina darbuotojų įsitraukimą, įstaigos veiklų efektyvumą ir naudą Lietuvos žmonėms. Siekiame didesnio visuomenės pasitikėjimo, esame motyvuoti tobulinti organizacijos veiklą, kurti patogius, reikalingus, efektyvius produktus, atsižvelgiant į klientų ir visų suinteresuotų šalių poreikius.

Labiausiai socialinės atsakomybės principai orientuoti į šias sritis – organizacijos valdymądarbdavystės praktiką ir sąžiningą, tvarią veiklą – kur tikime, kad LHMT gali įgyvendinti didžiausią teigiamą pokytį.

Pagarbiai
Laikinai einantis direktoriaus pareigas
Saulius Balys

Apie LHMT

Misija

Teikti patikimą meteorologinę ir hidrologinę informaciją, reikalingą Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir valstybės tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti mažinant neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui.

Vizija

Sukurta moderni LHMT, kurios teikiama išsami, operatyvi ir tiksli informacija apie paviršinių vandenų išteklius, klimatą ir orų kaitą tenkintų valstybės institucijų, visuomenės poreikius ir padėtų priimti motyvuotus darnios šalies plėtros sprendimus.

Vertybės

Atvirumas, patikimumas, profesionalumas, bendradarbiavimas.

Veikla ir teikiamos paslaugos
 • – hidrometeorologiniai stebėjimai, dalyvavimas valstybinio aplinkos monitoringo programoje;
 • – hidrometerologinių duomenų bazių kaupimas;
 • – duomenų teikimas pasaulio duomenų bankams, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastrui;
 • – įvairios trukmės (iki 120 valandų) bendro pobūdžio ir tikslinės prognozės;
 • – perspėjimai apie pavojingus hidrometeorologinius reiškinius, staigius orų pokyčius;
 • – oro navigacijai skirtos meteorologijos paslaugos;
 • – hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių kalibravimas ir patikros liudijimų išdavimas;
 • – valstybės politikos hidrometeorologijos srityje formavimas ir įgyvendinimas;
 • – Lietuvos Respublikos atstovavimas Pasaulio meteorologijos organizacijose.

Suinteresuotos šalys
 • – darbuotojai (206 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojai);
 • – klientai (VĮ Lietuvos oro uostai, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos geležinkeliai, VĮ Oro navigacija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, teisėsaugos institucijos, energijos paslaugų teikėjai, savivaldybės, draudimo bendrovės ir kt.);
 • – valstybinės institucijos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija);
 • – žiniasklaida (VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija ir kitos įstaigos kiekvieną dieną skleidžiančios LHMT teikiamą informaciją);
 • – Lietuvos Respublikos gyventojai (visiems LR gyventojams kasdien yra prieinama informacija apie šalies orus ir vandenis interneto svetainėje https://www.meteo.lt);
 • – tarptautinės organizacijos (LHMT atstovauja Lietuvos Respublikai: Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje (angl., World Meteorological Organization, WMO), Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijoje (angl., European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT), Europos vidutinės trukmės orų prognozavimo centre (angl., The European Centre for Medium-Range Forecasts, ECMWF).