Vėjo žvarbumo skaičiuoklė

Oro temperatūra, °C (ne daugiau kaip 5 °C)
Vėjo greitis, m/s (ne mažiau kaip 1,5 m/s)
Vėjo žvarbumo temperatūra

Atsargiai – žvarbus vėjas!

Jei žinome lauke esančią oro temperatūrą, bet neįvertiname vėjo greičio įtakos, išeidami iš namų galime netinkamai apsirengti. Čia galėtų padėti vėjo žvarbumo temperatūra.

Vėjo žvarbumo temperatūra (ŽT) nėra tikroji oro temperatūra – ji nusako, kaip mes jaučiamės esant žemai oro temperatūrai ir pučiant vėjui (pvz., esant -5°C ir pučiant 5 m/s greičio vėjui jausimės taip, lyg būtų -11°C). Vėjo žvarbumo temperatūra išreiškia bendrą oro temperatūros ir vėjo greičio poveikį žmogaus savijautai. Vėjas tarsi nuneša šilumą nuo neapsaugotos odos. Kuo greičiau vėjas pučia, tuo greičiau šiluma yra nunešama ir labiau jaučiamas šaltis. Taigi, pučiant vėjui vėjo žvarbumo temperatūra visada bus žemesnė už tikrąją.

ŽT apibūdina tik mūsų savijautą, bet neturi jokio poveikio negyviems objektams. Negyvi objektai negali atšalti žemiau už esančią oro temperatūrą, todėl nėra jokio skirtumo, kokio stiprumo vėjas. Nors šiltesni už aplinkinį orą objektai atvėsta greičiau, kai pučia vėjas.

Ilgesnį laiką būti lauke esant žemai oro temperatūrai ir smarkiam vėjui gali būti pavojinga sveikatai ar net gyvybei. Dažniausios šalčio sukeliamos „nelaimės“ yra nušalimas ir hipotermija. Stenkitės ilgai nebūti lauke esant žemai oro temperatūrai, ypač jei pučia stiprus vėjas.

2 lentelėje pateikiama, per kiek laiko iškyla nušalimo pavojus esant tam tikrai vėjo žvarbumo temperatūrai. Skaičiuojant vėjo žvarbumą neatsižvelgiama į Saulės spindulių šildomąjį poveikį. Šildantys Saulės spinduliai giedrą dieną vėjo žvarbumo temperatūą gali pakelti keletu laipsnių.

1 lentelė. Vėjo žvarbumo temperatūra (V10 – vėjo greitis 10 metrų aukštyje, °C – oro temperatūra) (http://www.msc.ec.gc.ca/).

2 lentelė. Neapsaugotos odos nušalimo ir pažeidimo rizika (http://www.msc.ec.gc.ca/).