Projektinės vėjo apkrovos skaičiuoklė

Projektinė vėjo apkrova

Pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas (žr. 1 lentelę)
Koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus (žr. 2 lentelę)
Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas
Oro tankis, kg/m3
Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė, m/s (žr. 3 lentelę)
Krypties koeficientas (žr. 4 lentelę)
Laikotarpio (sezono) koeficientas
Aukščio virš jūros lygio koeficientas
Projektinė vėjo apkrova
1 lentelė. Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai.
Sienų zonaAerodinaminis koeficientas
Centrinė-0,8
Pakraščių-2
Kampų-3
2 lentelė. Koeficientai c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį nuo aukščio.
Aukštis virš žemės paviršiaus z, mKoeficientai c(z) vietovės tipams
ABC
Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir vandens saugyklų pakrantėsMiestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimisMiestų rajonai, užstatyti aukštesniais kaip 25 m statiniais
50,750,50,4
101,00,650,4
201,250,850,55
401,51,10,8
601,71,31,0
801,851,451,15
1002,01,61,25
1502,251,91,55
2002,452,11,8

Parenkamas tam tikras vietovės tipas, jei priešvėjinėje pastato pusėje vietovė tęsiasi 30 kartų didesniu atstumu nei pastato aukštis, kai pastatas iki 60 m aukščio, ir 2 km, kai aukštis didesnis nei 60 m.
Vietovės tipai įvairioms skaičiuotinoms vėjo kryptims gali būti skirtingi.

3 lentelė. Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės vref,0.
Vėjo apkrovos rajonasVėjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos dalisvref,0, m/s
IIISkuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Palangos, Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos32
IIPlungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos28
ILikusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija24
4 lentelė. Koeficiento cDIR vertės.
RajonasVėjo kryptis
0°Š30°60°90°R120°150°180°P210°240°270°V300°330°
I0,830,810,830,850,860,860,860,910,981,00,960,88
II0,770,770,740,780,790,830,850,910,991,00,950,84
III0,710,690,680,700,730,800,840,910,991,00,940,80

Projektinė vėjo apkrova dažniausiai yra skaičiuojama vertinant vėjo poveikį visai pastato konstrukcijai, jos sudedamosioms dalims ar kitiems objektams (pvz. tiltams). Vėjas daro poveikį ne tik išorinėms, bet ir vidinėms konstrukcijoms, priklausomai nuo jų savybių ir pralaidumo.

Vėjo apkrova vertinama parenkant statybines medžiagas, tvirtinimo elementus ir kitas konstrukcijos detales bei atsižvelgiama ir į kitų veiksnių poveikį (transporto, ledo, sniego) įtaką, kuri gali pakeisti konstrukcijų savybes.

Vėjo poveikis yra išreiškiamas kaip slėgis arba jėga dažniausiai į statmeną paviršių ir matuojamas paskaliais (Pa). Tarptautinėje matavimo vienetų sistemoje 1 Pa yra standartinis slėgio matavimo vienetas, atitinkantis 1 N/m2 arba 1 kg/m*s2.