Atmosferos slėgio skaičiuoklė

Atmosferos slėgis dažnai matuojamas gyvsidabriniais barometrais, kurių matavimo vienetas išreiškiamas gyvsidarbio stulpelio aukščiu (mm). Tarptautinėje matavimo sistemoje (SI) matavimo vienetas yra Paskalis (Pa) – tai slėgis veikiantis 1 m2 plotą 1 Niutono (N) jėga. Niutonas (N) – SI sistemos matavimo vienetas, kuriame jėga veikia 1 kg masės kūną ir suteikia 1 m/s2 pagreitį, todėl:

1 Pa = 1 N = 1 kg*m*s-2

Gyvsidabriniu barometru išmatuotą atmosferos slėgį milimetrais (mm) galima perskaičiuoti į hektopaskalius (hPa=100 Pa) remiantis tokia lygtimi:

Gyvsidabrio stulpelio milimetras, mm (Hg) = 133,32 Pa = 1,3332 hPa
1 hPa = 100 Pa = 0,750075 mm (Hg)
1 Pa = 0,01 hPa = 0,00750075 mm (Hg)

Gyvsidabrio stulpelio milimetras, mm (Hg)
Slėgis (Pa)
Slėgis (hPa)