Vėjo greičio skaičiuoklė

km/h (kilometrai per valandą)
m/s (metrai per sekundę)
mph (mylios per valandą)
mazgai

Vėjo greitis – tai oro kelias, kurį vėjas nueina per tam tikrą laiko vienetą. Lietuvoje vėjo greitis matuojamas ir išreiškiamas metrais per sekundę. Įvairiose pasaulio šalyse yra didesnė vėjo greičio matavimo vienetų įvairovė nei matuojant oro temperatūrą. Pagrindiniai ir svarbiausi vėjo greičio matavimo vienetai: metrai per sekundę (m/s), kilometrai per valandą (km/h), mylios per valandą (mph), mazgai. Vėjas gali būti apibūdinamas ir santykiniais vienetais (Boforto skalės balais).