Vėjo greitis įvairiam aukščiui

Vėjo greičio perskaičiavimas įvairiam aukščiui

Jei žinome vėjo greitį tam tikrame aukštyje, tai pagal tą patį tašką galime apskaičiuoti jo greitį ir kitame aukštyje:

V=V1(Z/Z1)ß

V1 – žinomas vėjo greitis (m/s) Z1 aukštyje (m).
V – skaičiuojamasis vėjo greitis (m/s) Z aukštyje (m).
ß – šiurkštumo koeficientas randamas lentelėje, jis priklauso nuo žemės paviršiaus pobūdžio.

žinomas vėjo greitis (m/s)
žinomo vėjo greičio aukštis (m)
skaičiuojamojo vėjo greičio aukštis (m)
ß-šiurkštumo koeficientas
skaičiuojamasis vėjo greitis
Paviršiaus tipasß*
Vandens paviršius.0,01
Visiškai atvira vietovė su lygiu paviršiumi, pvz., keliai, aerodromai, ganyklos ir t. t.0,077
Atvira, retomis kalvomis apsupta žemės ūkio vietovė, be tvorų ir medžių su retai pasitaikančiais pastatais.0,12
Tarp laukų įsiterpusi kaimo vietovė su namais ir sodais, užimanti maždaug 0,125 km² plotą.0,145
Tarp laukų įsiterpusi kaimo vietovė su namais ir sodais, užimanti maždaug 0,25 km² plotą.0,16
Tarp laukų įsiterpusi kaimo vietovė su namais ir sodais, užimanti maždaug 1 km² plotą.0,2
Kaimo gyvenvietė, nedideli miesteliai, sodai ir miškai.0,28
Dideli miestai su aukštais pastatais.0,375
Dideli miestai su aukštais pastatais ir dangoraižiais.0,46

Vėjo greičiui prie žemės paviršiaus didelę įtaką turi paklotino paviršiaus pobūdis, jo šiurkštumas. Kliūdamas už žemės paviršiaus nelygumų (kalvų, miškų, pastatų, miestų ir pan.) vėjas palaipsniui silpsta, praranda dalį savo energijos. Todėl stipriausi vėjai pučia atvirose lygumose, kalvų viršūnėse, silpniausi – virš šiurkštesnių paviršių (miškų, kalvoto-dauboto reljefo ir kt.).

Kylant aukštyn dėl mažėjančios trinties jėgos vėjo greitis stiprėja. Yra nustatyta, kad 1,5 km aukštyje vėjas yra apie 3–4 kartus stipresnis, negu prie žemės paviršiaus.

* koeficientą ß vesti per tašką, pvz. 0.01