Sąžininga, tvari veikla

Pagrindinis dėmesys – vartotojams

LHMT vykdo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir tarptautinių reikalavimų nuostatais, siekdama patenkinti vartotojų bei paslaugų gavėjų poreikius. LHMT dirba vartotojams, todėl siekia suprasti jų poreikius ir tenkinti jų reikalavimus, taiko priemones grįžtamojo ryšio gavimui, analizuoja duomenis ir imasi atitinkamų veiksmų. LHMT inicijuoja vartotojų švietimui ir ugdymui skirtus renginius, pristatymus. Nuo 2019 m. rugsėjo LHMT teikia nemokamą prieigą prie dalies skaitmeninės orų prognozės duomenų ir leidžia jais naudotis kuriant orų programėles ir integruojant duomenis į įvairias vartotojų naudojamas sistemas (duomenys skelbiami https://api.meteo.lt). Svarbiausia įstaigos informacija skelbiama interneto svetainėje https://www.meteo.lt. Svetainę programavo Slyva.lt

Sąžiningas elgesys su tiekėjais

LHMT pirkimų skaidrumas užtikrinamas laikantis aiškių ir skaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Už įsigytas prekes, paslaugas ir darbus yra mokama  sutartyse nustatyta kaina, atsiskaitoma laiku, kai prekės paslaugos ir darbai atlikti tinkamai ir laikantis sutartų terminų. LHMT visuomet siekia taikiai spręsti iškilusias problemas, tačiau prireikus elgiasi principingai ir dėl kilusio ginčo kreipiasi į teismą, siekdama apginti savo teisėtus interesus ir būdama atvira bei atsakinga prieš visuomenę dėl tinkamo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo.

Abipusiškai naudingi santykiai su partneriais

Keitimasis informacija, bendrų veiklų, jų tobulinimo ir plėtros planai ne tik kuria abipusiškai naudingus santykius su partneriais, bet ir padeda geriau tenkinti vartotojų poreikius. LHMT bendradarbiauja su kitų šalių hidrometeorologijos organizacijomis, mokosi iš jų gerosios praktikos, dalijasi savo patirtimi. 

Racionalus išteklių naudojimas

Dokumentų spausdinimui sunaudojama vis mažiau popieriaus ir kitų resursų. Asmeniniai kabinetų spausdintuvai pakeisti į du nuomojamus bendro naudojimo daugiafunkcinius įrenginius; sparčiai pereinama prie elektroninių dokumentų valdymo, dokumentų derinimo vizavimo ir pasirašymo procedūros atliekamos elektroniniu būdu. Dokumentai spausdinami ant abiejų lapo pusių, vidiniam poreikiui spausdinami ant juodraštinio popieriaus. Nebenaudojami daiktai parduodami aukcione arba pristatomi perdirbimui. Taikomi „žaliųjų pirkimų“ principai. Rūšiuojamos atliekos.

Nauda bendruomenėms

LHMT darbuotojai skiria dėmesį vaikų ir jaunimo ugdymui, darželio grupėse ir mokyklų klasėse veda pamokas, seminarus. Kiekvienais metais LHMT suteikia galimybę universitetų studentams atlikti darbo praktiką. Administraciniame pastate, meteorologijos stotyse visoje Lietuvoje vyksta ekskursijos, pristatoma LHMT specialistų vykdomų veiklų specifika, supažindinama su hidrometeorologinių reiškinių poveikiu aplinkai, diskutuojama klimato kaitos klausimais. Darbuotojai jau tradiciškai dalyvauja pyragų dienos renginiuose, kurių metu suaukotos lėšos pervedamos darbuotojų pasirinktai organizacijai.

Ryšiai su kitomis organizacijomis

LHMT kuria ir puoselėja ryšius su mokslo įstaigomis: mokyklose vykdoma šviečiamoji veikla, skaitomi pranešimai; su universitetais bendradarbiaujama siekiant padėti kurti poreikius atitinkančias mokymų programas. Savo iniciatyva LHMT sukūrė savivaldybėms skirtą Kompetencijų centrą, kuriame nuotoliniu būdu organizuojamų susitikimų metu savivaldybėms yra teikiama informacija apie prognozuojamus hidrometeorologinius reiškinius ir galimą jų poveikį. Esant stichinių ar katastrofinių reiškinių tikimybei, LHMT specialistai operatyviai informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris savo ruožtu operatyviai siunčia perspėjimus Lietuvos Respublikos gyventojams.

LHMT dalijimasis patirtimi ir indėlis į tarptautinius projektus

LHMT kartu su kitais Baltijos jūros regiono šalių specialistais dalyvauja Baltic+ kursuose, finansuojamuose EUMETSAT. Jų metu mūsų darbuotojai ne tik semiasi patirties, bet ir dalijasi savąja skaitydami pranešimus kitiems kursų dalyviams. LHMT aktyviai dalyvauja Šiaurės šalių skaitmeninių orų prognozių modelių vystymo projekte (angl., Nordic Numerical Weather Prediction, NORDNWP), kurio tikslas – sutelkti Šiaurės šalių finansus bei gebėjimus bendram skaitmeniniam orų prognozavimui, siekiant, kad nuo 2022 m., naudojant bendrus skaitmeninius modelius, būtų kuriamos ir teikiamos geriausios skaitmeninės orų prognozės projekte dalyvaujančių šalių teritorijose.