Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Korupcijos prevencija

Kontaktai

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) Administravimo departamento direktorė Liudmila Romecka įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją LHMT. Žemiau nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad neteisėtais LHMT tarnautojo veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei LHMT tarnautojų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.

Kontaktai:

Telefonas: 8 648 06 092 (darbo valandomis)
Faksas: (8-5) 272 8874
El. paštas: liudmila.romecka@meteo.lt
Paštu: Rudnios g. 6, LT-09300, Vilnius
PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Kovos su korupcija programa ir jos vykdymas
https://am.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/kovos-su-korupcija-programa-ir-jos-vykdymas

Rekomendacijos dėl bendravimo su lobistais

 

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, NUMATYTA PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 6 DALĮ PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

 

Eil.
Nr.
Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. LHMT - Direktorius Aplinkos ministras
2. LHMT Administravimo departamentas Departamento direktorius Direktorius
3. LHMT Stebėjimų departamentas Departamento direktorius Direktorius
4. LHMT Aviacinių stebėjimų skyrius Viršininkas Direktorius
5. LHMT Finansų ir ūkio skyrius Vedėjas Direktorius
6. LHMT Hidrologinių stebėjimų skyrius Vedėjas Direktorius
7. LHMT Informacinių technologijų skyrius Vedėjas Direktorius
8. LHMT Matavimų technikos skyrius Vedėjas Direktorius
9. LHMT Meteorologinių stebėjimų skyrius Vedėjas Direktorius
10. LHMT Prognozių ir perspėjimų skyrius Vedėjas Direktorius
11. LHMT Strategijos ir komunikacijos skyrius Vedėjas Direktorius
12. LHMT Tyrimų ir plėtros skyrius Vedėjas Direktorius