Pranešk apie korupciją

Su LHMT buvote arba esate susijęs tarnybos ar darbo santykiais arba sutartiniais santykiais ir šioje institucijoje pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius?
Praneškite!

Kontaktai, kuriais asmenys gali anonimiškai pranešti apie LHMT darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su LHMT veikla:
Telefonas: 8 648 06 574 (darbo valandomis)
El. paštas: pranesk@meteo.lt
Paštu: LHMT, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai:
Telefonas su atsakikliu visą parą 8 706 63 598
El. paštas: pranesimas@am.lt
Paštu: Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt

Atmintinė, ką turi žinoti valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, susidūręs su korupcija.