Oro temperatūra

Vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje. Standartinė klimato norma, 1991–2020 m. 

Metinė oro temperatūra Vilniuje 1778–2023 m. 

Metinės oro temperatūros nuokrypiai nuo standartinės klimato normos (1991–2020 m.) Lietuvoje 

Vidutinė oro temperatūra Lietuvoje 1991–2020, 2022, 2023 ir 2024 m.