Klimato indeksai

Klimatas apibūdina daugiametę vietovės orų visumą, jų tipišką kaitą, paros ir metinius orų svyravimus. Klimato pokyčiams įvertinti naudojami įvairūs klimato indeksai, kurie apibendrina sukauptą meteorologinę informaciją ir leidžia palyginti klimatą skirtingose pasaulio vietose. Žemiau pateikiama keletas klimato indeksų, atspindinčių Lietuvoje vykstančius pokyčius.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, kyla vidutinė oro temperatūra: nuo 1961 m. gerokai padaugėjo vasariškai šiltų dienų, kurių maksimali oro temperatūra aukštesnė nei 25 °C (1 pav.).

1 pav. Vasariškų dienų skaičius (dienų skaičius per metus, kai Tmax > 25 °C): a) Klaipėdoje; b) Vilniuje.

Mūsų šalyje taip pat vis dažniau fiksuojamos ir tropinės naktys, kai oro temperatūra net ir šalčiausiomis nakties valandomis nenukrinta žemiau 20 ºC (2 pav.). Iki 1990 m. tropinių naktų Lietuvoje pasitaikydavo labai retai, o kai kuriose meteorologijos stotyse tokių naktų išvis nebuvo užfiksuota.

2 pav. Tropinių naktų skaičius (kai Tmin ≥ 20 °C): a) Klaipėdoje; b) Vilniuje.

Augant vidutinei oro temperatūrai, šaltuoju metų laikotarpiu mažėja dienų su neigiama temperatūra skaičius (3 pav.).

3 pav. Dienų skaičius su neigiama oro temperatūra: a) Klaipėdoje; b) Vilniuje.

Keičiasi ne tik oro temperatūra, bet ir kritulių kiekis ir pasiskirstymas. Lietuvoje metų kritulių kiekis keičiasi nežymiai, tačiau daugėja intensyvių kritulių, kai per parą iškrenta 20 mm ir daugiau kritulių. (4 pav.)

4 pav. Dienų skaičius per metus, kai paros kritulių kiekis ≥ 20 mm: a) Klaipėdoje; b) Vilniuje.

Lietuvoje pastebimos klimato kaitos tendencijos atspindi visame pasaulyje vykstančius klimato kaitos pokyčius. Vidutinė globali temperatūra nuo XIX a. pabaigos pakilo 0,85 °C, pastebimi pokyčiai vandens apytakos rate – vieni regionai tampa sausesni, kiti drėgnesni. Daugiau apie klimato kaitą galite pasiskaityti klimato-kaita.