Struktūra

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-732

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS SCHEMA