Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Mažoji bendrija „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“
Kontaktiniai duomenys: www.adaekspertai.lt
Tel. Nr.: 8 670 23913
El. p. adresas: info@adaekspertai.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti asmens duomenų tvarkymo Tarnyboje atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Tarnyboje, galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.