Projektinė vėjo apkrova

Pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas (žr. 1 lentelę)
Koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus (žr. 2 lentelę)
Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas
Oro tankis, kg/m3
Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė, m/s (žr. 3 lentelę)
Krypties koeficientas (žr. 4 lentelę)
Laikotarpio (sezono) koeficientas
Aukščio virš jūros lygio koeficientas
Projektinė vėjo apkrova

1 lentelė. Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai.
Sienų zona Aerodinaminis koeficientas
Centrinė -0,8
Pakraščių -2
Kampų -3
2 lentelė. Koeficientai c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį nuo aukščio.
Aukštis virš žemės paviršiaus z, m Koeficientai c(z) vietovės tipams
A B C
Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir vandens saugyklų pakrantės Miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis Miestų rajonai, užstatyti aukštesniais kaip 25 m statiniais
5 0,75 0,5 0,4
10 1,0 0,65 0,4
20 1,25 0,85 0,55
40 1,5 1,1 0,8
60 1,7 1,3 1,0
80 1,85 1,45 1,15
100 2,0 1,6 1,25
150 2,25 1,9 1,55
200 2,45 2,1 1,8

Parenkamas tam tikras vietovės tipas, jei priešvėjinėje pastato pusėje vietovė tęsiasi 30 kartų didesniu atstumu nei pastato aukštis, kai pastatas iki 60 m aukščio, ir 2 km, kai aukštis didesnis nei 60 m.
Vietovės tipai įvairioms skaičiuotinoms vėjo kryptims gali būti skirtingi.

3 lentelė. Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės vref,0.
Vėjo apkrovos rajonas Vėjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos dalis vref,0, m/s
III Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Palangos, Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos 32
II Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos 28
I Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija 24
4 lentelė. Koeficiento cDIR vertės.
Rajonas Vėjo kryptis
0°Š 30° 60° 90°R 120° 150° 180°P 210° 240° 270°V 300° 330°
I 0,83 0,81 0,83 0,85 0,86 0,86 0,86 0,91 0,98 1,0 0,96 0,88
II 0,77 0,77 0,74 0,78 0,79 0,83 0,85 0,91 0,99 1,0 0,95 0,84
III 0,71 0,69 0,68 0,70 0,73 0,80 0,84 0,91 0,99 1,0 0,94 0,80

Projektinė vėjo apkrova dažniausiai yra skaičiuojama vertinant vėjo poveikį visai pastato konstrukcijai, jos sudedamosioms dalims ar kitiems objektams (pvz. tiltams). Vėjas daro poveikį ne tik išorinėms, bet ir vidinėms konstrukcijoms, priklausomai nuo jų savybių ir pralaidumo.

Vėjo apkrova vertinama parenkant statybines medžiagas, tvirtinimo elementus ir kitas konstrukcijos detales bei atsižvelgiama ir į kitų veiksnių poveikį (transporto, ledo, sniego) įtaką, kuri gali pakeisti konstrukcijų savybes.

Vėjo poveikis yra išreiškiamas kaip slėgis arba jėga dažniausiai į statmeną paviršių ir matuojamas paskaliais (Pa). Tarptautinėje matavimo vienetų sistemoje 1 Pa yra standartinis slėgio matavimo vienetas, atitinkantis 1 N/m2 arba 1 kg/m*s2.

Vertinant projektinę vėjo apkrovą Lietuvoje vadovaujamasi šiais dokumentais: