Pavojingi meteorologiniai reiškiniai Pavojingi hidrologiniai reiškiniai

Reiškinys:

Legenda


Spalva Trumpas apibūdinimas Žala/poveikis Elgesys
Žalia - - Įprastai
Geltona Pavojingas vandens lygis Vanduo išsilieja iš vagos ir apsemia paupio pievas ir žemesnes vietas, nepadarydamas žalos gyventojams ir jų turtui. Toliau sekti informaciją
Oranžinė Stichinis vandens lygis Upės vanduo apsemia sausumos dalį, pastatus, gamybos ir infrastruktūros objektus (žmonių gyvybei pavojaus nėra). Atidžiai sekti informaciją. Vykdyti atsakingų institucijų nurodymus
Raudona Katastrofinis vandens lygis Apsemiami dideli sausumos plotai, pastatai, yra sugriautų pastatų, iškyla pavojus žmonių gyvybei. Vykdyti atsakingų institucijų nurodymus bet kokiomis aplinkybėmis. Pasirengti evakuacijai.

Norway Grants Sukurta įgyvendinant projektą "Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas", finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.