Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Saulės spinduliuotės atlasas

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Baltijos valstybių Saulės spinduliuotės elektroninis atlasas sukurtas panaudojant 1991-2014 m. palydovų duomenis. Palydovų Saulės spinduliuotės duomenys gauti iš CM SAF (The Satellite Application Facility on Climate Monitoring), kuris yra EUMETSAT sudėtinė dalis. Saulės spinduliuotės atlase galite rasti informacija apie bendrają, tiesioginę ir tiesioginę Saulės spinduliuotę į statmeną paviršių (W/m2). Pateikiami statistiniai rodikliai: vidurkis, minimumas, maksimumas, standartinis nuokrypis (reikšmių sklaida apie vidurkį), konkretaus mėnesio, sezono, metų nuokrypis nuo 19912014 m. vidurkio.

 

Palyginimas su antžeminiais Saulės spinduliuotės stebėjimų duomenimis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje parodė, kad vidutinės mėnesio bendrosios ir tiesioginės Saulės spinduliuotės intensyvumo reikšmės, naudojant palydovų duomenis gaunamos šiek tiek mažesnės (6-9 W/m2) nei išmatuotos meteorologijos stotyse. Tiesioginės Saulės spinduliuotės į statmeną paviršių (normalizuotos tiesioginės Saulės spinduliuotės) skirtumai didesni (13-18 W/m2).

 

Skirtingai nei antžeminiai matavimai meteorologijos stotyse, palydovų duomenys suteikia informaciją apie Saulės spinduliuotę ne viename taške, o visoje teritorijoje. Naudojant palydovų duomenis gaunama detali informacija apie Saulės spinduliuotės intensyvumo geografinį pasiskirstymą ir skirtumus tarp vietovių. 

 

Elektroninis Saulės spinduliuotės atlasas sukurtas bendradarbiaujant su:

Latvijos aplinkos apsaugos, geologijos ir meteorologijos institutu

Estijos orų tarnyba

Lenkijos meteorologijos ir vandentvarkos institutu