Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vandens matavimo stočių tinklo modernizavimas ir plėtra Lielupės upės baseino rajone

Projektas baigtas 2005 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendinus projektą buvo įsteigtos 6 naujos ir modernizuotos 2 jau veikiančios vandens matavimo stotys. Stotyse sumontuota nauja įranga, kuri matuoja vandens lygį bei vandens ir oro temperatūras. Sukaupti duomenys perduodami į centrinę duomenų bazę Vilniuje. Visos naujos ir modernizuotos vandens matavimo stotys veikia gerai, o gaunamų duomenų kokybė visiškai pateisina lūkesčius. Projekto kaštai: ES PHARE lėšos – 364 340 Lt, Tarnybos – 103 845 Lt.