Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Projektas "Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas" Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-028

Projekto tikslas: didinant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) paslaugų prieinamumą ir patrauklumą, perkelti teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę, sukuriant priemones e. paslaugų gavėjams ne tik iš Lietuvos, bet ir iš ES patogiai jas užsisakyti ir gauti rezultatus. Projektas yra orientuotas į visus fizinius ir juridinius asmenis, kurie yra suinteresuoti Tarnybos teikiamais duomenimis.

Projekto uždaviniai: patobulinti Tarnybos teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į specializuotų naudotojų poreikius, ir įsigyti kompiuterinę ir kitą techninę ir programinę įrangą, reikalingą išplėtoti informacinę sistemą.

Projekto finansavimas: 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos

Bendra projekto vertė: 7,572 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugpjūčio mėn. – 2015 m. birželio mėn.

Projekto vykdytojas: Tarnyba

Projekto partneris: Vilniaus universitetas

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.cpva.lt

www.vu.lt