Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Projektai

Įgyvendinami projektai:

 1. Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas

Įgyvendinti projektai:

 1. Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas
 2. Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas
 3. Hidrologinio monitoringo tinklo optimizavimas ir vystymas
 4. Metrologijos, Radiologijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijų modernizavimas
 5. Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas
 6. Stichinių gamtos reiškinių išankstinio perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
 7. Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos
 8. Paprojektis „Projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studija“
 9. Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas
 10. Institucinis stiprinimas, pasiruošiant modernizuoti Lietuvos meteorologinį tinklą
 11. Pavasario potvynio prognozavimas Nemuno žemupyje
 12. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vandens matavimo stočių tinklo modernizavimas ir plėtra Lielupės upės baseino rajone
 13. Lietuvos institucinių pajėgumų stiprinimas modeliuojant ir prognozuojant oro kokybę
 14. Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas
 15. Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas (Tarnybos metrologijos laboratorijos rekonstrukcija)
 16. Baltijos jūros regiono 2007—2013 m. programos projektas: BALTRAD+