Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Vadovų darbotvarkės

2018-03-20

Direktorius Saulius Balys:

08.30-17.30

1. Susipažinimas su praėjusios paros veiklos rodikliais ir veiklai reikšmingais įvykiais.
2. Reikalingų korekcinių veiksmų svarstymas ir tikslų nustatymas.
3. Užduočių delegavimas.
4. Susitikimai su darbuotojais.
5. Pasiūlymų veiklos procesų tobulinimui aptarimas.
6. Nenumatyti klausimai.