Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Vadovų darbotvarkės

Direktorius Saulius Balys

2018-11-16

08.30-16.15

1. Susipažinimas su praėjusios paros veiklos rodikliais ir veiklai reikšmingais įvykiais.
2. Reikalingų korekcinių veiksmų svarstymas ir tikslų nustatymas.
3. Užduočių delegavimas.
4. Susitikimai su darbuotojais.
5. Pasiūlymų veiklos procesų tobulinimui aptarimas.
6. Nenumatyti klausimai.