Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Struktūra

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-917

 

 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS SCHEMA