Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Struktūra

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D1-1

 

 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS SCHEMA