Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Return to Full Page

Gausūs rudens krituliai iššaukė aukštą upių vandens lygio pakilimą. Nemuno ties Smalininkais vidutinis rugsėjo mėnesio debitas buvo 1,7 karto, spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 2,2–2.0 karto didesnis už normą. Spalio 10 d. vandens lygis Leitėje ir Šyšoje viršijo stichinį, Nemune ties Rusne lygis buvo tik 277 cm, tačiau per sekančias 3 paras pakilo 14 cm ir taip pat viršijo stichinį. Kelią Šilutė–Rusnė vanduo pradėjo semti spalio 14 d. Vandens gyliui ant kelio pasiekus 50 cm, vanduo visur pradėjo trauktis ir gruodžio 1 d. jo buvo tik kelkraštyje. Tačiau lietingas periodas tęsėsi ir vanduo vėl pradėjo kilti. Sausio mėnesį kritulių buvo 20 % daugiau už normą, jų dalis iškrito sniego pavidalu. Vandens atsargos sniego dangoje sausio 20 d. buvo 10–19 mm, todėl, sausio 20–25 dienomis atšilus orams, sniego tirpsmo vanduo įšalusiu gruntu visas staiga sutekėjo į upes ir prasidėjo naujas vandens kilimas.

Maža to, sausio 18 d. stiprus vakarų vėjas sulaužė Kuršių marių ledą ir jį sustūmė plačiame ruože ties Nemuno žiotimis. Nors ledo danga Nemune buvo plona, ledo lytys mažos, tačiau žiotyse jos atsirėmė į suplukdytus Kuršių marių ledus. Atmatos vagoje susidarė 4 km ilgio suneštų ledų ruožas, kuris apsunkino vandens nutekėjimą į marias, todėl, ir praslinkus kritulių sukeltai poplūdžio bangai, vanduo lėtai traukiasi iš apsemtos teritorijos. Nemuno vandens nutekėjimui trukdo ir aukštas Kuršių marių vandens lygis, kurį palaiko Baltijos jūra. Jos lygis dėl vyraujančių vakarų krypties vėjų taip pat aukštas. Kaip nuo Baltijos jūros lygio priklauso Atmatos vandens lygis parodė sausio 16 d. ciklonus trumpam pakeitęs anticiklonas. Tą dieną atmosferos slėgis Klaipėdoje pakilo iki 1039 mb, todėl Baltijos jūros lygis nukrito iki 455 cm, o vandens sluoksnis ant kelio – nuo 40 iki 5 cm. Praslinkus anticiklonui, per keletą dienų vandens sluoksnis ant kelio pagilėjo iki 58 cm.

1 pav. Baltijos jūros lygis 2017-12-27 – 2018-01-24

 

Kelias Šilutė–Rusnė apsemtas jau 115 d. Jo apsėmimo trukmė metai iš metų ilgėja ir dėl negilinamos Atmatos vagos. Pastebėta, kad Nemuno ties Smalininkais vandeningumas mažėja ir yra jau sumažėjęs 4 %, tačiau vandens lygis Rusnės VMS kyla, nes būtent dėl nešalinamų nuosėdų kyla upės dugnas.

 

Vėjo supūstos ledų sankaupos Atmatos žiočių rajone (DELFI.LT nuotr.).