Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

2017 metų Tarnybos veiklos prioritetai:

1. Tarnybos strategijos identifikavimas 2017–2019 m. laikotarpiui.
2. Paslaugų, tenkinančių klientų poreikius, teikimas.
3. Darbuotojų pasitenkinimo gerinimas.

 

2017 metų veiklos užduotys:

Tarnybos direktoriaus Sauliaus Balio:
1. Užtikrinti nepertraukiamą Tarnybos darbą.
2. Užtikrinti Tarnybos teikiamų hidrometeorologinių paslaugų kokybę.
3. Užtikrinti Tarnybos veiklos procesų efektyvumą.

Tarnybos direktoriaus pavaduotojos Vidos Augulienės:
1. Tobulinti Tarnybos veiklos procesus, atlikti procesų vertinimo kriterijų analizę ir pateikti išvadas.
2. Stiprinti vidinę komunikaciją su nutolusiais padaliniais.
3. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų tarptautinių organizacijų pagrindinių dokumentų valdymą.

Tarnybos direktoriaus pavaduotojo Adolfo Pupelio:
1. Užtikrinti Tarnybos vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą.
2. Užtikrinti tinkamą Tarnybos finansinių resursų planavimą ir naudojimą.
3. Užtikrinti racionalų Tarnybos valdomo turto naudojimą.
4. Užtikrinti Tarnybos darbuotojų civilinės saugos mokymų organizavimą.