Asset Publisher Asset Publisher

Back

2022-07-25 | Kviečiame išsakyti nuomonę apie siūlomas Hidrometeorologijos įstatymo projekto alternatyvas

Kviečiame išsakyti nuomonę apie siūlomas Hidrometeorologijos įstatymo projekto alternatyvas

Aplinkos ministerija parengė Hidrometeorologijos įstatymo projektą ir skelbia viešąją konsultaciją, siekdama sužinoti visuomenės nuomonę apie jame siūlomas alternatyvas. Viešoji konsultacija vyks apklausos forma, klausimyną kviečiame užpildyti iki rugpjūčio 12 d. Tai padaryti galite čia.

Apklausoje dalyvauti kviečiame valstybines institucijas, įmones ir verslo organizacijas, nevyriausybines organizacijas, mokslo ir studijų įstaigas, gyventojus ir visus kitus besidominčius.

Rengiant Hidrometeorologijos įstatymo projektą, nustatytos 3 problemos (iššūkiai) hidrometeorologijos srityje ir alternatyvūs jų sprendimo būdai, nurodant jų privalumus ir trūkumus. Siekiama sužinoti siūlymus dėl kiekvienos iškeltoms problemoms (iššūkiams) spręsti siūlomos alternatyvos tikslinimo, jei manoma, kad alternatyva tinkama ar ją reikia tikslinti. Arba išgirsti argumentus, jei alternatyvai nepritariama.

Parengti šį teisės aktą numatyta Vyriausybės programoje, nes Lietuvoje iki šiol nėra įstatymo, išsamiai reglamentuojančio veiklą hidrologijos ir meteorologijos sektoriuje. Be vientiso, nuoseklaus hidrometeorologinės veiklos reguliavimo neįmanoma užtikrinti racionalaus valstybės institucijų ir kitų subjektų resursų naudojimo. Be to, tai riboja galimybes sumažinti nepalankių hidrometeorologinių reiškinių lemiamus nuostolius šalies ekonomikai.

Vieningos Europos Sąjungos rinkos sąlygomis sudarytos sąlygos hidrometeorologines paslaugas Lietuvoje teikti ir kitų Europos Sąjungos valstybės narių subjektams. Todėl yra poreikis teisiškai reglamentuoti hidrometeorologinių produktų ir paslaugų teikėjų (tiek vietos, tiek užsienio šalių) bei šių produktų ir paslaugų gavėjų santykius, nustatyti hidrometeorologinę veiklą vykdančių subjektų teises ir pareigas, atsakomybę ir galimų ginčų sprendimo būdus.

Įstatymas padėtų spręsti šias problemas: plėtoti meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų tinklą, kuris šiuo metu yra nepakankamas, patenkinti meteorologinių ir hidrologinių duomenų poreikį,  prisitaikyti prie klimato kaitos.

Viešosios konsultacijos tikslas – išrinkti kiekvienam nurodytam iššūkiui vieną iš siūlomų alternatyvų, kurios bus vėliau svarstomos ekspertų ir suinteresuotų institucijų grupėje.

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite čia.

Dėl papildomos informacijos apie siūlomas alternatyvas Hidrometeorologijos įstatymo projekte, prašome kreiptis į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorių Kęstutį Šetkų, tel. nr. 8 672 48942, el. p. kestutis.setkus@meteo.lt