Asset Publisher Asset Publisher

Back

2021-10-19 | LHMT paminėjo savo įstaigos šimtmetį

LHMT paminėjo savo įstaigos šimtmetį

1921 metų spalio 28 dienos laikraštyje “Vyriausybės Žinios” Nr. 72 pasirodė trumpas pranešimas, kur buvo rašoma apie Centralinės meteorologijos stoties ir antraeilių meteorologijos stočių steigimą.

Akivaizdu, kad jau prieš šimtą metų buvo suprantama meteorologinių stebėjimų nauda ir svarba, todėl ir buvo priimtas šis, tuometinio Ministerio Pirmininko Dr. Kazio Griniaus ir Švietimo Ministerio Kazio Bizausko pasirašytas įstatymas. Įstatymo pasirašymo dieną – 1921 m. rugsėjo 30 d. – mes laikome savo įstaigos gimimo diena. Tų pačių metų spalio 28 dieną Meteorologijos stoties įstatymu Švietimo ministerijai buvo pavesta įsteigti Centralinę meteorologijos ir antraeiles meteorologijos stotis. Dėl šios priežasties laikotarpis tarp rugsėjo 30 d. ir spalio 28 d. mums yra ypatingai šventinis.

Praėjus visam šimtmečiui, būtent šiemet, švenčiame garbingą LHMT 100 metų jubiliejų. Per šimtmetį daug kas keitėsi – įstaigos pavadinimas, pavaldumas, plėtėsi įstaigai pavestų funkcijų sąrašas, keitėsi prioritetai ir net kalba, kuria pildomi dokumentai. Tačiau šimto metų senumo punktas, išspausdintas "Vyriausybės žinių" numeryje, buvo, yra ir bus vienu svarbiausių mūsų įstaigos tikslų – “žinių apie oro atmainas teikti”.

Patį šimtmetį nuspręsta paminėti maždaug viduryje tarp jau minėtų istorinių datų t. y. spalio 18 d. Ši data pasirinkta neatsitiktinai, nes spalio 18–24 d. yra minima Klimato savaitė.

LHMT šimtmečio paminėjimo renginį atidarėme sveikinimo kalbomis. Pirmas pasisakė LR Aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Po jo sulaukėme garbingo užsienio svečio kalbos. Sveikinimo kalbą ir trumpą pranešimą apie 26-ają Klimato kaitos konferenciją skaitė David Moran, kuris yra COP-26 regioninis ambasadorius mūsų regionui. Po jo paskutinis sveikinimo žodį tarė LHMT direktorius Kęstutis Šetkus.

Atidarymo sveikinimo kalboms pasibaigus, prasidėjo antroji renginio dalis – vasarą skelbtų 2 konkursų „Orai ir vanduo aplink mus“ laureatų apdovanojimai. Džiugu, kad dalis laimėtojų atvyko ir sudalyvavo šventiniame renginyje. Jiems buvo įteikti specialūs LHMT paruošti prizai.

Po laimėtojų apdovanojimo ir jų trumpų kalbų ant pakylos išėjo pirmieji kviestiniai konferencijos svečiai. Pirmoji žengė Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos vadovė) su pranešimu apie „Hidrologiją šiandien“, po jos pasirodė Lietuvoje žinomas gamtos fotografas ir ministro patarėjas Marius Čepulis su pranešimu „Klimato migrantai“.

Baigiantis pirmajai konferencijos daliai renginio vedėjai (ir orų pranešėjai dirbantys televizijoje) Silvestras Dikčius bei Karolina Liukaitytė paskelbė apie trumpą pertrauką. Jos metu prie kavos puodelio vyko neformalūs pasišnekučiavimai, apsikeitimai kontaktais tarp gausios hidrometeorologų bendruomenės ir svečių. 

Antrąją konferencijos dalį pradėjo LHMT direktorius Kęstutis Šetkus ir direktoriaus pavaduotoja Vida Ralienė, kurie chronologiškai bandė perteikti svarbiausius bei įdomiausius LHMT šimtmečio įvykius. Visa tai apžvelgus buvo kviečiami pasisakyti ilgamečiai LHMT darbuotojai, kurių prisiminimai apie įstaigą bei įdomūs pasakojimai ne vieną privertė nusišypsoti. 

Konferencijos pabaigoje ant pakylos žengė Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas prof. dr. Egidijus Rimkus su pranešimu „Meteorologija dabarties ir ateities pasaulyje“. Išklausius įdomaus ir kritiškai realistiško požiūrio apie meteorologiją viską vainikavo trumpa diskusija, kurios tema „2 laipsniai – daug ar mažai“. Šioje ant savotiškų karštųjų kėdžių sudalyvavo net 5 specialistai. Jau minėtieji Egidijus Rimkus, Marius Čepulis. Taip pat LHMT Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas ir klimatologas dr. Donatas Valiukas, PAGD Civilinės saugos valdybos gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Naraškevičienė ir LR Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas Gražvydas Jakubauskas.

Galiausiai, konferencijai einant jau visai į pabaigą dar buvo pasakytos galutinės sveikinimo kalbos, LHMT direktoriui svečių įteiktos simbolinės dovanos bei buvo padėkota šventinį renginį pravedusiems vedėjams.

Renginio vaizdo įrašus galite rasti čia:
 1 dalis2 dalis.

 

Nuotraukos: Lietuvos naujienų agentūra ELTA, fotografas Dainius Labutis