Asset Publisher Asset Publisher

Back

2020-12-09 | Vėl šiek tiek suplonėjo ozono sluoksnis

Vėl šiek tiek suplonėjo ozono sluoksnis

Vakar, gruodžio 8 d., Kauno meteorologijos stotyje buvo užfiksuota neigiama anomalija, kai bendrasis ozono kiekis siekė 232 Dobsono vienetus (DU), o tai yra apie 23 % mažiau nei tos dienos standartinė klimato norma (SKN).
Pasak LHMT Meteorologinių stebėjimų skyriaus vyresniosios specialistės Marilės Kosaitės, žiemos laikotarpiu stebimas bendrojo ozono kiekio sumažėjimas yra dėsningas ir įprastas šiam metų laikui, todėl ryškesni neigiami nuokrypiai gali būti fiksuojami net kelis kartus per sezoną.  Lapkričio antrojoje pusėje informavome apie vieną tokį atvejį, kai ozonas buvo 20 % mažiau nei tos dienos daugiametis vidurkis, tačiau po poros dienų vėl atitiko daugiametį kiekį. 
„Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, jog tokie pokyčiai vyksta ne tik Lietuvoje – ozono sluoksnio depresija stebima Skandijavijos pusiasalyje, Baltijos šalyse, taip pat apima Baltarusiją, Ukrainą ir dalį Lenkijos. Prognozuojama, kad šios sąlygos priartės prie normos kitą savaitę. Įdomu tai, kad  panaši situacija fiksuota ir prieš metus - 2019 m. gruodžio 4 d. virš Lietuvos teritorijos ozono sluoksnis sumažėjo iki 205 DU (30 % žemiau SKN), o poveikio teritorija buvo labai panaši“,  – sako M. Kosaitė.
Kaip teigia specialistė, dėl tokių nuokrypių jaudintis dėl poveikio žmogaus sveikatai nereikia, nes šiuo metu Žemę pasiekiantis ultavioletinių spindulių kiekis yra labai nedidelis. 
Daugiau informacijos apie ozoną, ultravioletinę Saulės spinduliuotę, jos keliamus pavojus ir apsaugą galite rasti mūsų svetainės meteo.lt skyrelyje „Įvairenybės“.

Palyginimas: 2019 m. gruodžio 4 d. ir 2020 m. gruodžio 8 d., kai buvo stebimi bendrojo ozono kiekio sumažėjimai. Informacija iš Pasaulio ozono ir ultravioletinės Saulės spinduliuotės duomenų centro (WOUDC)