Asset Publisher Asset Publisher

Back

2019-12-05 | Virš Lietuvos teritorijos sumažėjo bendrasis ozono kiekis

Virš Lietuvos teritorijos sumažėjo bendrasis ozono kiekis

Kauno meteorologijos stoties duomenimis, bendrasis ozono kiekis 2019 m. gruodžio 4 d. virš Lietuvos teritorijos sumažėjo iki 205 Dobsono vienetų (toliau – DU), tai yra 30 % mažiau, nei vidutinis daugiametis vidurkis. Lietuvoje per visą nuo 1993 m. atliekamų stebėjimų laikotarpį mažiausias ozono kiekis buvo išmatuotas 2007 m. gruodžio 21 d. – 202 DU, 33 % mažesnis nei tos dienos daugiametė norma.
Stebima ozono sluoksnio depresija apima Skandinavijos pusiasalį, Baltijos jūros teritoriją, Estiją, Latviją, šiaurines Lenkijos ir Vokietijos dalis, Daniją bei vakarinį Didžiosios Britanijos pakraštį. Numatoma, jog panašus ozono kiekis išliks artimiausias dvi paras, o tada palaipsniui vėl didės ir savaitės pabaigoje turėtų atitikti daugiametį kiekį.
Atkreipiame dėmesį, jog toks ozono kiekio sumažėjimas spalio–gruodžio mėnesiais yra būdingas dėl mažo Saulės aukščio ir trumpos dienos trukmės. Šiuo laikotarpiu Žemę pasiekiantis ultravioletinių Saulės spindulių srautas yra kur kas mažesnis nei vasarą, todėl dėl sumažėjusio ozono kiekio jaudintis neverta, nes žmogaus sveikatai tai nėra pavojinga.
Daugiau informacijos apie ozoną, ultravioletinę Saulės spinduliuotę, jos keliamus pavojus ir apsaugą galite rasti mūsų svetainės skyrelyje „Įvairenybės".

Pav. 2019 m. gruodžio 4 d. informacija iš Pasaulio ozono ir ultravioletinės Saulės spinduliuotės duomenų centro (WOUDC).