Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Elektroninės paslaugos

Čia galite daugiau sužinoti apie el. paslaugas bei peržiūrėti paslaugų rezultatų pavyzdžius. Prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo: pro.meteo.lt 

 

Meteorologinės pažymos

Paslauga skirta elektroniniu būdu užsakyti meteorologines pažymas apie praėjusio laikotarpio orų duomenis. Paslaugos gavėjas elektroniniu būdu užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo datą, vietovę, dominančius elementus ir pažymos gavimo būdą.

Užsakyti paslaugą...

Hidrologinės pažymos

Paslauga skirta elektroniniu būdu užsakyti hidrorologines pažymas apie praėjusio laikotarpio hidrologinius (upių ir ežerų vandens temparatūros, lygio, debito) duomenis. Paslaugos gavėjas elektroniniu būdu užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo datą, vietovę, dominančius elementus ir pažymos gavimo būdą.

Užsakyti paslaugą...

Hidrometeorologinė pažyma Lietuvos teritorijai

Paslauga skirta elektroniniu būdu užsakyti hidrometeorologines pažymas, kuriose pateikiami hidrologiniai ir meteorologiniai duomenys. Paslaugos gavėjas elektroniniu būdu užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo datą, vietovę, dominančius elementus ir pažymos gavimo būdą.

Užsakyti paslaugą...

Duomenys apie svarbios datos orus

Paslauga skirta norintiems gauti svarbios dienos (gimtadienio, vestuvių ar pan.) orų aprašymus. Galimi 2 paslaugos variantai: pateikiama informacija iš archyvo apie svarbią dieną išmatuotus ir stebėtus meteorologinius elementus arba pateikiami svarbios dienos orai su specialisto komentarais. Paslaugos gavėjas nurodo datą, vietovę, aprašymo gavimo būdą, kitas pastabas bei parametrus.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

                  

Užsakyti paslaugą...

Orų prognozės

Paslauga skirta norintiems nurodytu konkrečiu laikotarpiu bei nustatytu laiku gauti pasirinktos vietovės pageidaujamo laikotarpio orų prognozę. Paslaugos gavėjas nurodo prognozės laikotarpį, meteorologinius elementus, vietovę, laiką, kada prognozė turėtų būti pateikiama ir pateikimo būdą.

Užsakyti paslaugą...

Hidrologinės prognozės

Paslauga skirta norintiems nurodytu laikotarpiu bei nustatytu laiku gauti pasirinkto vandens telkinio hidrologinę (debito, vandens lygio) prognozę. Paslaugos gavėjas nurodo prognozės laikotarpį, hidrologinius elementus, vietovę, laiką, kada prognozė turėtų būti pateikiama taip pat nurodomas pateikimo būdas.

Užsakyti paslaugą...

Jūrinės meteorologinės prognozės

Paslauga skirta norintiems nurodytu laikotarpiu ir nustatytu laiku gauti pasirinktą jūrinę meteorologinę prognozę. Paslaugos gavėjas nurodo prognozės tipą, kada prognozė turėtų būti pateikiama taip pat nurodomas pateikimo būdas.

Užsakyti paslaugą...

Orų prognozės xml formatu

Paslauga skirta užsakyti orų prognozes xml formatu. Užsakant paslaugą pasirenkami orų prognozės parametrai ir paslaugos teikimo laikotarpis paromis.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

Užsakyti paslaugą...

Detalios interaktyvios orų prognozės

Paslauga skirta asmenims, norintiems gauti išsamią orų prognozę. Galimi 2 teikiamo būdai: sluoksnių pavidalu suformuotu ant interaktyvaus žemėlapio pagrindo arba atvaizduojant grafikų (meteogramų) formatu. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas duomenis gali peržiūrėti prisijungęs prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Skaitmeninė prognozė Baltijos jūrai ir pajūriui

Paslauga orientuota į jūrų uostams ir jūrų transportui aktualios informacijos teikimą. Pateikiama Baltijos jūros bangų ir jūros paviršiaus temperatūros prognozė. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Pranešimai (perspėjimai) apie pavojingus hidrometeorologinius reiškinius

Paslauga skirta asmenims, norintiems pasirinktu laikotarpiu gauti informacinius pranešimus elektroniniu paštu kai dominančio meteorologinio elemento reikšmė artėja prie nustatytos ribos ar gali būti peržengta. Užsakant paslaugą pasirenkamas meteorologinis elementas, nurodoma pasiekiama riba, paslaugos teikimo laikotarpis ir pranešimų siuntimo adresas.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

Užsakyti paslaugą...

Detalios orų prognozės automobilių keliams ir pasirinktam maršrutui

Paslauga orientuota į kelių priežiūrai ir kelių transportui aktualios informacijos pateikimą. Pateikiama skaitmeninė orų prognozė vienos valandos laikotarpiui, perspėjimai apie pavojingus meteorologinius reiškinius, kelių tinklo modelis apjungiantis Tarnybos matavimus su Automobilių kelių direkcijos duomenimis, radaro duomenys, palydovinė informacija. Paslaugos gavėjui suteikiama galimybė pasirinkti ar paslaugos rezultatą gauti vieną kartą, ar pastoviai per pasirinktą periodą.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

Užsakyti paslaugą...

Meteorologinių radarų informacija su papildomais parametrais

Pateikiama išsami Lietuvos meteorologinių radarų informacija. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Praėjusios paros palydovų informacija

Pateikiama detali praėjusios paros palydovų informacija. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Meteorologinė informacija aviacijai

Paslauga orientuota į aviacijai aktualią informaciją. Pateikiama aviacinės meteorologijos padalinių rengiama meteorologinė informacija: faktinių orų pranešimai, prognozės aerodromams ir Lietuvos teritorijai bei perspėjimai apie pavojingus reiškinius. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas galės peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

Užsakyti paslaugą...

Žaibų išlydžių Lietuvoje informacija

Pateikiama išsami Lietuvos teritorijoje užfiksuotų žaibų išlydžių „dangus– žemė“ informacija: išlydžio koordinatės, poliškumas, stiprumas ir kt. Duomenys pateikiami lentelės ir žemėlapio formatu. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

    

Užsakyti paslaugą...

Detali hidrologinė informacija

Pateikiama apžvalginė (neįvertinus duomenų patikimumo) paskutinių 30 dienų informacija apie vandens lygį ir vandens temperatūrą. Užsakant paslaugą pasirenkamas paslaugos gavimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Vėjo krypties ir greičio vidutiniai daugiamečiai dydžiai (vėjų rožės)

Pateikiami vėjo krypties ir greičio vidutiniai daugiamečiai dydžiai lentelės ir grafiniu formatu (vėjų rožės). Užsakant paslaugą pasirenkamas dominantis laikotarpis, vietovė, krypčių skaičius, pateikimo formatas taip pat duomenų gavimo būdas. Rezultatas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, paprastu paštu arba peržiūrimas prisijungus prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Saulės spinduliuotės rodikliai

Pateikiami detalūs, faktiniai paskutinių 3 parų saulės spinduliuotės duomenys (saulės spindėjimo trukmė, bendroji saulės spinduliuotė, tiesioginė saulės spinduliuotė ir kt.) lentelės formatu. Užsakant paslaugą pasirenkama matavimų stotis ir paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti duomenis prisijungęs prie autorizuotos srities.

Užsakyti paslaugą...

Kelių parų apibendrinti faktiniai orų duomenys

Pateikiami apibendrinti iki 7 paskutiniųjų parų faktiniai orų duomenys (vidutinė, minimali ir maksimali oro temperatūra, vidutinis vėjo greitis, santykinė oro drėgmė, kritulių kiekis ir kt.) lentelės formatu. Užsakant paslaugą pasirenkama matavimų stotis ir paslaugos teikimo laikotarpis. Paslaugos gavėjas duomenis gali peržiūrėti prisijungęs prie autorizuotos srities.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

Užsakyti paslaugą...

Faktiniai orai Lietuvoje (žemėlapio formatu)

Pateikiami vieno meteorologinio elemento faktiniai orų duomenys spalviniu žemėlapio formatu Lietuvos teritorijoje. Pildant paslaugos užsakymą pasirenkamas  laikotarpis,  dominantis elementas, rezultato gavimo būdas (gali būti išsiunčiamas elektroniniu paštu, paprastu paštu arba peržiūrimas prisijungus prie autorizuotos srities).

Užsakyti paslaugą...

Daugiamečiai klimatologiniai vidurkiai ir ekstremumai

Pateikiami dominančių meteorologinių elementų vidurkiai arba ekstremumai (minimalios, maksimalios reikšmės). Pildant paslaugos užsakymą pasirenkamas laikotarpis, vietovė, dominantis elementas ir paslaugos gavimo būdas.

Užsakyti paslaugą...

Faktiniai meteorologiniai duomenys taršos sklaidos modeliams

Pateikiami 1 arba 5 metų meteorologiniai duomenys, skirti taršos modelių skaičiavimams. Užsakant paslaugą pasirenkamas laikotarpis, vietovė ir duomenų gavimo būdas.

Užsakyti paslaugą...

Orų prognozės laisvalaikio pramogoms ir sportui

Aktuali informacija vartotojams, kurių laisvalaikio ir sporto veikla susijusi su tam tikromis orų sąlygomis. Pateikiamos skaitmeninės orų prognozės meteogramų ir žemėlapių pavidalu bei aerologinės diagramos (pritaikytos „gaudantiems vėją“ vandens telkiniuose ir ore). Paslaugos gavėjui suteikiama galimybė informaciją gauti vieną kartą ar periodiškai per nustatytą laikotarpį.

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

                               

Užsakyti paslaugą...

Duomenų teikimas studentams ir mokslo darbuotojams

Paslauga orientuota į studentus ir mokslo darbuotojus. Studentai arba darbuotojai, norintys gauti duomenis, turi kreiptis į savo mokslo įstaigą ir pateikti dokumentą patvirtinantį, kad asmuo priklauso mokslo įstaigai. Pateikus prašymą kartu su prisegtu mokslo įstaigos raštu  suteikiamas priėjimas prie duomenų bei straipsnių.

Užsakyti paslaugą...

Meteorologinio elemento 3 metų vidutinės reikšmės

Vieno meteorologinio elemento 3 metų pasirinktų mėnesių vidutinės reikšmės

Užsakyti paslaugą...

Detalūs faktiniai orų duomenys

Detalūs (1, 3 ar 6 valandų) iki 3 paskutiniųjų parų faktiniai orų duomenys (oro temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, santykinė oro drėgmė, kritulių kiekis ir kt.)

Užsakyti paslaugą...

Temperatūros laipsniadieniai, temperatūrų laikymosi trukmė

Pasirinkto mėnesio ir dominančios vietovės temperatūros laipsniadieniai, temperatūros laikymosi trukmė

Užsakyti paslaugą...

Detalios orų prognozės geležinkeliams ir pasirinktam maršrutui

Geležinkelių priežiūrai ir geležinkelių transportui aktuali informacija, geležinkelių tinklo modelis apjungiantis Tarnybos matavimus su geležinkelių žemėlapiu

 

Paslaugos rezultatų pavyzdžiai:

Užsakyti paslaugą...