Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Drėgmės sąlygos

2019-06-26

Vertinant agrometeorologines sąlygas pagal hidroterminio koeficiento (toliau – HTK) reikšmes, stichinė sausra tęsiasi Elektrėnų, Varėnos ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose1. Švenčionių apylinkėse užsitęsęs sausas periodas yra pasiekęs pavojingo meteorologinio reiškinio rodiklius2. Taip pat sausa yra Jonavos ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose, sausringa – pavieniuose Pietų Lietuvos rajonuose, taip pat Joniškio, Radviliškio, Utenos, Zarasų ir Ignalinos apylinkėse. Nežymus drėgmės trūkumas fiksuojamas daug kur Šiaurės Lietuvoje, taip pat vietomis vakariniuose ir pietiniuose rajonuose.

Kitur šalyje laikosi optimalios drėgmės sąlygos, o Mažeikių, Plungės ir Šilutės rajonuose ir toliau išlieka drėgmės perteklius.

Drėgmės sąlygos 2019 m. birželio 26 d.

1 - stichine sausra yra laikomos sąlygos, kai HTK < 0,5 išsilaiko ilgiau nei 30 dienų (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ patvirtinti stichinės sausros aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu rodikliai).

2 - sausringas laikotarpis aktyviosios augalų vegetacijos metu pavojingu meteorologiniu reiškiniu laikomas tada, kai HTK < 0,5 išsilaiko 15–30 dienų.

Plačiau apie Selianinovo hidroterminį koeficientą skaitykite čia.