Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

        Informacija apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas Valstybės
tarnautojų
skaičius 2016 m.
IV ketvirtis

2016 m. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis

2016 m. vidutinis mėnesinis
nustatytasis darbo
užmokestis IV ketvirtis

Direktorius 1 1553 1553
Direktoriaus pavaduotojas 2 1266 1338
Skyriaus vedėjas 11 914 914
Vyriausiasis specialistas 22 765 774
Vyresnysis specialistas 18 590 609
Specialistas 4 526 568
 

Valstybės tarnautojams išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos eurais

Pareigų pavadinimas Paskatintųjų
skaičius
2016 m.
IV ketvirtis
Skatinimo priežastys Išmokėta suma
Direktorius - - -
Direktoriaus pavaduotojas 2 Švenčių progra 200
Skyriaus vedėjas 11 Švenčių progra 1100
Vyriausiasis specialistas 22 Švenčių progra 2200
Vyresnysis specialistas 15 Švenčių progra 1500
Specialistas 4 Švenčių progra 400

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas* Darbuotojų skaičius 2016 m.
IV ketvirtis
2016 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo
užmokestis IV ketvirtis
Padalinio viršininkas 23 461 491
Vyriausiasis specialistas 11 559 570
Vyresnysis specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) 32 491 519
Specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) 44 405 453
Tarnautojai, išskyrus padalinio viršininkus ir specialistus (asistentas, stebėtojas, referentas ir kt.) 90 319 382
Darbininkai (vairuotojas, valytojas, darbininkas, meistras, stalius) 9 324 386

 

* Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 4 priedo nurodytus požymius vienarūšės pareigybės.

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos eurais

Pareigų pavadinimas Paskatintųjų skaičius 2016 m.
III ketvirtis
Skatinimo priežastys Išmokėta suma
Padalinio viršininkas 23

Už gerą darbą kalendoriniais metais

2300
Vyriausiasis specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas ir kt.) 11

Už gerą darbą kalendoriniais metais

1100
Vyresnysis specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) 32

Už gerą darbą kalendoriniais metais

3200
Specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) 44

Už gerą darbą kalendoriniais metais

4400
Tarnautojai, išskyrus padalinio viršininkus ir specialistus (asistentas, stebėtojas, referentas ir kt.) 90

Už gerą darbą kalendoriniais metais

9000
Darbininkai (vairuotojas, valytojas, darbininkas, meistras, stalius) 9

Už gerą darbą kalendoriniais metais

900