Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

        Informacija apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

Pareigų pavadinimas

Valstybės tarnautojų skaičius 2017 m.

IV ketvirtis

2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis IV ketvirtis

Direktorius

1

1553

1553

Direktoriaus pavaduotojas

2

1338

1338

Skyriaus vedėjas

11

914

914

Vyriausiasis specialistas

21

774

767

Vyresnysis specialistas

16

609

656

Specialistas

3

568

566

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IŠMOKĖTOS VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS EURAIS

 

Pareigų pavadinimas

Paskatintųjų skaičius 2017 m. IV ketvirtis

Skatinimo priežastys

Išmokėta suma

Direktorius

-

-

-

Direktoriaus pavaduotojas

 

 

 

Skyriaus vedėjas

 

 

 

Vyriausiasis specialistas

 

 

 

Vyresnysis specialistas

 

 

 

Specialistas

 

 

 

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

Pareigų pavadinimas*

Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketvirtis

2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis IV ketvirtis

Padalinio vadovas

22

491

502

Specialistas

51

 

545

Kvalifikuotas darbuotojas

80

 

405

Darbininkas

35

 

382

* Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 4 priedo nurodytus požymius vienarūšės pareigybės.

 

DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS, IŠMOKĖTOS VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS EURAIS

 

Pareigų pavadinimas

Paskatintųjų skaičius 2017 m. IV ketvirtis

Skatinimo priežastys

Išmokėta suma