Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Administracinės paslaugos

1. Pažymos apie darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą išdavimas PDF

2. Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas PDF

3. Asmenų skundų ar pranešimų apie Tarnybos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas PDF

4. Hidrometeorologinės (agrometeorologinės, hidrologinės, klimatologinės, meteorologinės) pažymos užsakymas ir išdavimas PDF

5. Meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikimas PDF

6. Archyvinės stebėjimų medžiagos išdavimas PDF

7. Santykinės drėgmės matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF

8. Saulės spinduliuotės matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF

9. Atmosferos slėgio matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF

10. Temperatūros matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF

11. Vandens srauto greičio matuoklių kalibravimas PDF

12. Oro srauto greičio matavimo priemonių (toliau - MP) patikra, kalibravimas PDF