Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Administracinės paslaugos

1. Pažymos apie darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą išdavimas PDF

2. Archyvinės stebėjimų medžiagos išdavimas PDF

3. Asmenų skundų ar pranešimų apie Tarnybos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas PDF

4. Hidrometeorologinės (agrometeorologinės, hidrologinės, klimatologinės, meteorologinės) pažymos užsakymas ir išdavimas PDF