Asset Publisher Asset Publisher

Back

2020-04-08 | Vėl suplonėjo Ozono sluoksnis

Vėl suplonėjo Ozono sluoksnis

NASA duomenimis, neįprastai sumažėjus bendrajam ozono kiekiui (toliau  - BOK) virš Arkties, pokyčiai buvo užfiksuoti ir Lietuvoje. Kauno meteorologijos stoties duomenimis 2020 m. balandžio 6 d. BOK vidutiniškai siekė apie 308 Dobsono vienetus (toliau – DU), tai yra 21 % mažiau, nei tos paros standartinė klimato norma. Balandžio 7 d. fiksuotas BOK buvo lygus 318 DU (19 % žemiau normos). Pažymime, jog toks kiekis, koks yra virš Lietuvos, dar nėra laikomas ozono skyle.
Anot NASA, taip atsitiko dėl stiprių vakarų krypties vėjų veiklos, kai šaltas oras užsilaikė vadinamajame Šiaurės ašigalio „poliariniame sūkuryje“, tačiau tokia būsena virš Arkties nekenkia žmonių sveikatai ir greičiausiai situacija pagerės po kelių savaičių. Atkreipiame dėmesį, jog jeigu atmosferos sritis su suplonėjusiu ozono sluoksniu pasislinks arčiau vidutinių platumų, galimas ultravioletinės Saulės spinduliuotės (UV) padidėjimas. Tačiau jis nepadidės tiek, kad būtų pasiektas tropinių platumų lygis, nes saulės aukštis dar nėra didelis.
Vis dėlto dažnėjant saulėtoms dienoms rekomenduojame atkreipti dėmesį į UV indekso prognozes, kurias galite rasti mūsų svetainės skyrelyje „UVI prognozės“ ir apsisaugoti pagal rekomendacijas.
Daugiau informacijos apie ozoną, ultravioletinę Saulės spinduliuotę, jos keliamus pavojus ir apsaugą mūsų tinklalapyje „Įvairenybės“, o kasdieninius ozono žemėlapius skelbia NASA.