Web Content Display Web Content Display

Administrative services

1. Pažymos apie darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą išdavimas PDF 731 KB

2. Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas PDF 391 KB

3. Asmenų skundų ar pranešimų apie Tarnybos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas PDF 398 KB

4. Hidrometeorologinės (agrometeorologinės, hidrologinės, klimatologinės, meteorologinės) pažymos užsakymas ir išdavimas PDF 1 MB

5. Meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikimas PDF 367 KB

6. Archyvinės stebėjimų medžiagos išdavimas PDF 301 KB

7. Santykinės drėgmės matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF 866 KB

8. Saulės spinduliuotės matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF 866 KB

9. Atmosferos slėgio matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF 878 KB

10. Temperatūros matavimo priemonių patikra, kalibravimas PDF 889 KB

11. Vandens srauto greičio matuoklių kalibravimas PDF 921 KB