Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Applications

Fiziniai ir juridiniai asmenys Tarnyboje aptarnaujami pagal „Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašą“ (Žin., 2005, Nr. 26-831) ir „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Asmenys, norintys užsisakyti paslaugas, turi pateikti Tarnybai prašymą. Prašymą galima atsiųsti: paštu adresu Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, nuskenuotą elektroniniu paštu lhmt@meteo.lt, fakso numeriu (8-5) 272 8874, arba Jūrinių prognozių skyriui adresu Taikos pr. 26, LT-91149 Klaipėda, klaipeda@meteo.lt, fakso numeriu (8-46) 412 515 arba visoms meteorologijos stotims, kurių kontaktai pateikti skyriuje Struktūra ir kontaktai.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nedraudžia įmonėms kooperuotis ir teikti bendras paraiškas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenims įsigyti, o bendrai įsigytus duomenis teisėtai naudoti kiekvienam pirkėjui atskirai.

Prašymai hidrometeorologinei informacijai ir paslaugoms gauti turi būti rašomi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Prašymuose dėl hidrometeorologinės informacijos, prašome aiškiai nurodyti:

  • dominančius hidrologinius elementus (pvz.:vidutinė oro temperatūra, kritulių kiekis, atmosferos slėgis, vėjo kryptis ir greitis ir t.t.)
  • dominantį laikotarpį (pvz.: nuo 2013-01-31 iki 2013-02-28, arba 2012-11-25 nuo 8 iki 20 val.)
  • vietovę (pvz.: Vilniaus raj., Rudamina)*

* informacija bus pateikta iš artimiausios meteorologijos ar hidrologijos stoties

Jei hidrometeorologiniai duomenys reikalingi dėl kažkokio įvykusio įvykio, prašome trumpai apibūdinti įvykį (pvz.: stiprus lietus padarė žalą pastato stogui).

Pridedama:

  1. Juridinio asmens prašymo formos pavyzdys (1 priedas). DOC, PDF
  2. Fizinio asmens prašymo formos pavyzdys (2 priedas). DOC, PDF
  3. Užpildyto prašymo pavyzdys: PDF