Navigation Navigation

Asset Publisher Asset Publisher

Back

2015 m. rugsėjo mėn. apžvalga

2015 m. rugsėjo mėn. apžvalga

Rugsėjo mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 12,9-15,5 °C (daugelyje rajonų 1,5-2° aukštesnė už standartinę klimato normą (toliau - SKN)). Aukščiausia oro temperatūra daug kur pakilo iki 25-30 °C, pietiniuose šalies rajonuose iki 33-35 °C, Druskininkuose iki 35,1 °C. Pastaroji temperatūra - tai absoliutus rugsėjo mėnesio oro temperatūros maksimumas. Žemiausia oro temperatūra daugelyje rajonų buvo 0-4 °C. Prie dirvos paviršiaus rugsėjo 11 d. ir paskutinėmis mėnesio dienomis stebėtos šalnos iki -3°C.

Didesnėje šalies dalyje per mėnesį kritulių iškrito 55-80 mm (beveik SKN), vietomis vakariniuose rajonuose 35-50 mm (50-70 % SKN), kai kur rytiniuose rajonuose 90-98 mm (apie 1,5 SKN).

Didžiausias vėjo greitis daugelyje rajonų rugsėjį siekė 12-14 m/s, vakarinuose rajonuose 15-19 m/s.

Saulė šį mėnesį Vakarų Lietuvoje spindėjo 200-210 val. (vidutiniškai 20-35 val. ilgiau už SKN), kitur 140-180 val. (5-30 val. trumpiau už SKN).

Rugsėjo mėnesį vandens lygis upėse kito nežymiai.

Vidutinis mėnesio vandens lygis Nemune, Nevėžyje ties Panevėžiu, Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu buvo 54-86 cm, kitose Lietuvos upėse ir Kauno HE tvenkinyje 17-46 cm žemesnis už rugsėjo mėnesio vidutinį daugiametį. Pietryčių Lietuvos upėse mėnesio vandens lygis buvo artimas vidutiniam daugiamečiam. Nemune ties Druskininkais 11 cm, ties Nemajūnais 3 cm ir ties Panemune 6 cm vandens lygis buvo žemesnis už iki šiol stebėtą rugsėjo mėnesį.

Nuo mėnesio pradžios vandens temperatūra nukrito 5,4-10,0 °C. Paskutinę mėnesio dieną vandens temperatūra upėse siekė nuo 5,0 °C (Yslykyje ties Kyburiais) iki 13,5 °C (Nemune ties Panemune).

Vidutinis mėnesio vandens lygis Totoriškių ir Tauragno ežeruose 13-14 cm žemesnis už rugsėjo mėn. vidutinį daugiametį. Per mėnesį vandens lygis beveik nekito, vandens temperatūra ežeruose nukrito 5,1-6,2 °C. Paskutinę mėnesio dieną vandens temperatūra buvo 14,4 °C Totoriškių ežere ir 14,6 °C Tauragno ežere.

Gamtosauginis vandens debitas stebėtas Nemune ties Druskininkais, Nemajūnais, Kaunu ir ties Smalininkais, Neryje ties Vilniumi, Tatuloje ties Trečionimis, Ventoje ties Papile, Šušvėje ties Šiaulėnais, Šešuvyje ties Skirgailais, Upitoje ties Eidukais.

Vidutinis mėnesio vandens debitas Nemune ties Nemajūnais - 93,3 m3/s (vidutinis daugiametis 188 m3/s).